Byl zahájen vzdělávací program Akademie městské mobility. Sada otázek 1: Kdo jsou klíčoví hráči realizace plánu udržitelné městské mobility?

14. 03. 2018

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy, konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10-denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás vážně".

Jak to změnit? Samozřejmě stále třeba je vycházet z metodiky,  jezdit na další akce, ale je třeba také zkusit něco nového. Vzpomněli jsme si na jednu prezentaci , která zazněla na konferenci PUMM v Brémách v dubnu 2016 (viz. příloha), kterou jsme si ovšem přizpůsobili českým podmínkám.

V první etapě budeme postupně zveřejňovat 100 otázek, které budou krok po kroku představovat jednotlivé etapy PUMM.

Co od toho nyní očekáváme? Jednak vám mohou poskytnout sebereflexi, jak na tom je vaše město, ale také bychom od vás potřebovali zpětnou vazbu. Zda jsou otázky pro vás srozumitelné, co si o nich myslíte a zda nemáte nějaké konkrétní příklady z praxe, ať již pozitivní, či negativní. Některé z nich bychom pak zveřejnili jako novinku na webu.

Všechny otázky a odpovědi pak chceme s nejaktivnějšími prokonzultovat na „výjezdním zasedání“, které proběhne ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku u Olomouce. Hned po té by byly představené na další výroční konferenci, která tentokrát proběhne ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v Třebíči pod názvem „Akademie městské mobility“. Většina nemusí jezdit na dvě akce, které budou těsně za sebou, neboť ta druhá akce bude zaměřena především na vedoucí odboru dopravy (mimo měst Otrokovice, Třebíč, a možná i několik dalších měst to ovšem platit nebude, neboť sami budou školitelé).

Ve třetí etapě, po říjnových volbách, by se začalo jezdilo do měst, aby s vypracovaným vzdělávacím programem se přiblížila problematika plánování městské mobility jednak novým politikům, ale i dalším klíčovým hráčům ve městě. A kdo jsou? Symbolicky právě o nich je prvních pět otázek:

  1. Má město alespoň jednoho politika, který rozumí otázkám městské mobility? Ano, správná otázka by měla být, zda město počítá s řídící skupinou složenou s politiků. Také se automaticky počítá s tím, že vše stejně bude muset odsouhlasit Rada, či Zastupitelstvo město, ale to jsou věci samozřejmé, na které se není nutné ptát. Ty musí být. Otázka skutečně mířila k tomu, zda město má osvíceného politika - příkladem může být náměstek primátora ze slovinské Ljublani.
  2. Provedlo město analýzu svého úřadu, aneb má přehled o tom, kdo by mohl být potenciálním koordinátorem městské mobility a jaký tým, pracovní skupinu bude mít k dispozici. Nejde o tým, který má jen kontrolovat proces zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUMM), ale o tým, který jej bude implementovat. Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/koordinator-mobility.
  3. Počítá město s tím, že PUMM se dělá s ohledem na „zranitelné účastníky“ děti, seniory, chodce, cyklisty? Jsou jejich organizace začleněné do přípravy PUMM? Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/deti-a-rodice a http://www.dobramesta.cz/seniori. Aby se ale nejednalo o formální odpověď, pak tuto otázku ještě upřesňujeme. Děti, senioři, chodci, cyklisté, to nejsou jen „zranitelní občané“, ale také aktivní lidé. Neboli PUMM bude počítat s tím, že bude podporovat taková opatření, která budou podporovat „aktivní mobilitu“, neboli: http://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita a pokud se má podporovat bezpečnost, tak již v duchu evropské vize „Jít za hranici VIZE NULA“ – viz. http://www.dobramesta.cz/bezpecnost-68.
  4. Začlenilo město do přípravy významné podniky ve městě, s vazbou na firemní plány mobility, či na logistiku a přepravu zboží od úplného začátku přípravného procesu PUMM? Inspirace pro odpověď: http://www.dobramesta.cz/zamestnavatele-a-zamestnanci a http://www.dobramesta.cz/mestska-logistika-preprava-zbozi . Jde o to počítat s jejich vlivem a rolí.
  5. Začlenilo město do přípravy všechny další významné a zainteresované subjekty, ať již státní a krajské organizace, ale i NNO, včetně posouzení jejich cílů, jejich vlivu, schopností s ohledem na dopravu a mobilitu?


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality