Praha chce být ‘hygge’!

17. 08. 2017

Od 17. srpna do 19. září 2017 budou díky spolupráci hlavního města Prahy, Velvyslanectví Dánského království, Asociace měst pro cyklisty k vidění dvě části putovní výstavy se souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Venkovní část pojmenovaná „Kodaňská řešení“ (Copenhagen Solutions) bude umístěna na Malostranském náměstí, druhá část „Dobré město“ (The Good City) bude umístěna v části budovy Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.

Výstava by měla odpovědět na otázky, jako co to vlastně je „dobrá adresa“, zda tento pojem chápeme stejně jako Němci, Dánové či Angličané a také, zda ji umíme v českých podmínkách vytvářet. Jejím dalším účelem je pokračování veřejné diskuze o kvalitě života v našich městech, především v souvislosti s mobilitou.

Právě rozvoj Kodaně si Praha chce vzít za vzor nejen při kultivaci veřejného prostoru například v okolí magistrály, ale třeba i při přípravě adaptace na změny klimatu, např. přechodem na uhlíkově neutrální město. „Chceme se inspirovat v zemích, kde se rozvoj města důkladně projednává s veřejností a kde jsou lidé spokojenější s prostředím i se svým životním stylem,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petra Kolínská.

Dánové vedou žebříčky spokojenosti již řadu let. Slůvko ‚hygge‘ označuje dánský styl života, který v sobě zahrnuje i přístup k veřejnému prostoru, k trávení času s rodinou či přáteli a zařízení bytu,“ doplnil dánský velvyslanec Christian Hoppe.

Na dánskou výstavu navazuje Akademie městské mobility, výukový program, jehož cílem je vychovávat nové odborníky v této oblasti a rozvíjet tak potenciál českých měst s využitím zahraničních zkušeností.  „Abychom se přiblížili Dánsku, je třeba, aby se městská mobilita začala vyučovat na některé z českých vysokých škol,“ dodal Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu, který zároveň pracuje jako dopravní expert pro Svaz měst a obcí ČR. Studijní obor určený pro osoby zodpovědné za tvorbu a péči o veřejný prostor, by podle něj měl zahrnovat nejnovější poznatky z oblasti dopravního inženýrství, ale také sociologie, psychologie a dalších oborů. Reaguje tak na stav v našich městech, kde vznikají pozice koordinátorů mobility.

Foto z vernisáže: https://drive.google.com/drive/folders/0BwXhS5p-GoDST1NuT2JTU1BzSkU?usp=sharing

Aktuality