Výzkum a inovace v EU pro města a s městy

17. 02. 2018

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace nedávno zveřejnilo dva dokumenty k tématu Města a jejich rozvoj:

  • Výzkum a inovace v EU pro města a s městy". Zpráva přehledně informuje o hlavních aktivitách EU v oblasti výzkumu a inovací, které jsou zaměřeny na města a probíhají ve spolupráci s městy, a jejichž cílem je na evropské i mezinárodní úrovni posílit udržitelný rozvoj měst. Součástí zprávy je i podrobný přehled o rozpočtu programu Horizon 2020 a tří předchozích rámcových programů v oblasti výzkumu (FP7, FP6 a FP5), které se věnovaly městským projektům.
  • Celkový přehled o financování výzkumu a inovací v rámci programu Horizon 2020 pro roky 2018 – 2020, o všech výzvách souvisejících s městy a rozvojem měst. Pro oblast cyklistiky je důležitá především část SC4 (Sociální problémy – chytrá, ekologická a integrovaná doprava).
  • A dále, Evropský fond pro regionální rozvoj vydal třetí výzvu k předkládání návrhů v oblasti Inovace měst, jejímž cílem je nabídnout všem evropským městům zdroje pro testování nových a neověřených řešení jejich problémů. Výzva je zaměřena především na správní orgány měst, ale mohou se zapojit i vysoké školy, univerzity a akademická sféra, jako poskytovatelé potřebných technických řešení. Výzva neobsahuje specifickou kapitolu o mobilitě, kapitola o zvyšování kvality ovzduší ale zmiňuje podporu bezemisních způsobů dopravy, jako jsou chůze a jízda na kole.
Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/eu-research-and-innovation-and-cities

Autor Holger Haubold

Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality