Konference City Changers 2017, Ostrava

07. 12. 2017

Konference City Changers měla za úkol pomoci odpovědět na otázku, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život. Součástí konference bylo i představení nové dánské výstavy "Spokojení Dánové". 

Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. 

Cílem konference bylo proto upřesnit si význam městské mobility pro česká města a definovat roli partnerství pro městskou mobilitu v českém prostředí

Konference navázala na projekt Partnerství městská mobilita (PUM), jehož spolukoordinátorem se MMR stalo v lednu 2017. Možná řešení, společnou vizi a koncepci platformy představila tzv. Ostravská charta, která vybízí k podpoře městské mobility, a která byla na konferenci slavnostně podepsána. Text Ostravské charty a všechny další výstupy jsou uvedeny níže.

Hlavními organizátory konference byly Svaz měst a obcí ČR, statutární město Ostrava, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a Asociace měst pro cyklisty.
Podrobné informace, program konference a prezentace jsou ke stažení zde.

Závěrečná zpráva z konference


Štítky: Dánské výstavy (Občan, tag37)

Aktuality