NICE doporučuje: limit 30 km/h pomáhá zvyšovat kvalitu ovzduší

03. 11. 2017

NICE, Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu, ve své nejnovější publikaci „Znečištění ovzduší: kvalita vnějšího ovzduší a zdraví obyvatel“ silně podporuje omezení rychlosti v městských oblastech, a to především z důvodu zvyšování kvality ovzduší.

 

Omezení rychlosti na 30 km/h je stále častěji vyzdvihováno jako jeden z cenově dostupných nástrojů řešení problémů s kvalitou ovzduší. Stává se, že správní orgány stanoví limit 30 km/h i na dopravních komunikacích s vyšší průměrnou rychlostí, aby zajistili konzistenci rychlostních limitů v celé lokalitě. Týká se to například Edinburghu, Glasgow, Hammersmithu, Fulhamu a dalších měst, která pro zavedení takového rychlostního limitu na celém území města argumentují jak zdravotními přínosy, tak žádoucí změnou chování účastníků dopravy. Výsledkem omezení rychlosti na 30 km/h je menší počet zraněných a usmrcených osob při nehodách, ale i zdravější ovzduší ve městech díky posunu směrem k ekologicky šetrnější aktivní mobilitě (cyklistické a pěší dopravě), protože se lidé přestávají bát rychlejších aut.

 

Rod King, držitel Řádu britského impéria a zakladatel neziskovky 20’s Plenty for Us, říká: „Dnes už si velká část správních orgánů uvědomuje, že rychlostní limit 30 km/h jim pomáhá naplnit jak požadavky na kvalitu ovzduší, tak jejich povinnost „pečovat“ o zranitelné skupiny obyvatel. Přistoupí-li město na takové omezení rychlosti, dochází k výraznému snížení těch nejnebezpečnějších emisí oxidu dusíku i prachových částic. Je skutečně žádoucí, aby NICE tímto doporučením pověřilo orgány místní samosprávy, které mají zákonnou povinnost zvyšovat kvalitu ovzduší a pečovat o veřejné zdraví.“

 

Směrnice NICE doporučuje nastavit „rychlostní limit 30 km/h bez dalších fyzických opatření v městských oblastech, kde je průměrná rychlost poměrně nízká (cca méně než 40 km/h), aby nedocházelo k zbytečnému zpomalování a zrychlování“. NICE také radí využít fyzická opatření ke snižování rychlosti, která již města využívají za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy, na delších rovných úsecích dopravních komunikací.

 

Zajímavá je výzva nepoužívat fyzická opatření snižující rychlost vozidel. Může jít o další argument ve prospěch zavedení bezpečnostních systémů vozidel, např. ISA, jako standardního vybavení, které přispěje k zajištění nižší rychlosti i vyšší kvality ovzduší. Je dokázáno, že podpůrný a intervenující systém ISA pomáhá řidičům nejen udržet rychlost, ale i hladce zrychlovat a zpomalovat vozidlo.

Tato technologie, díky které auto zná rychlostní limit na komunikaci a při jeho překročení postupně zesiluje zpětný tlak na plynový pedál, je v některých autech už zavedená. Takto lze snížit problémy s překračováním rychlosti, a tedy zvýšit bezpečnost dopravního provozu.

ECF se zasazuje o to, aby tato technologie byla zahrnuta do připravované revize směrnice o typovém schvalování vozidel a aby všechny nové vozy měly podobnou technologii. Dalším důvodem pro co nejrychlejší zavedení této technologie do všech nových vozidel je právě zvýšení kvality ovzduší díky plynulejší jízdě. Poziční dokument ECF je k dispozici zde.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu NNO 20’s Plenty for Us zde.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/nice-recommends-speed-limits-20mph-improve-air-quality

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Aktuality