Byla vyhlášena výzva na dotace ze SFDI na cyklostezky a cyklopruhy na rok 2018.

28. 09. 2017

Byla vyhlášena výzva na dotace ze SFDI na cyklostezky a cyklopruhy na rok 2018. Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
• Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018

Pravidla a Průvodní listy z vyhlášené výzvy jsou přiložeby v příloze.

Podmínkou podání žádosti k termínu do 15.1.2018 je stavební povolení.

Štěstí přeje připraveným.
 

Aktuality