Cíle našich cest mají být dostupné.
Na dopravu a mobilitu je potřeba se dívat z pohledu jejich uživatelů.


Zajímavá data lze dohledat na tomto odkaze.


Materiál vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.