Strategický rámec ČR 2030 a platforma Města s dobrou adresou

19. 04. 2017

Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR jednohlasně schválen Strategický rámec ČR 2030. ČR 2030 je umístěna na www.cr2030.cz, který lze propagovat. Tímto byla zahájena příprava implementačního dokumentu, který bezprostředně navazuje. Platforma značky Města s dobrou adresou je připravena pomáhat s jeho implementací v oblasti dopravy a mobility - více zde.

Jak se zapojit?

Strategický rámec Česká republika 2030 ukládá úkoly primárně státní správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování jsou však zváni a vybízeni všichni občané a občanky, firmy, sociální partneři, či neziskové organizace. Jak se můžete zapojit do jeho naplňování vy?

Jako jednotlivec

Pokud chodíte do práce pěšky či jezdíte na kole, šetříte energiemi, angažujete se v neziskové organizaci nebo obci, není to jen pro váš dobrý pocit, ale také tím přispíváte ke své kvalitě života a k udržitelnému rozvoji.
Jedná se o malé kroky, které dohromady mohou udělat velkou změnu pro kvalitu vašeho života i pro rozvoj, který nebude na úkor přírody nebo společnosti. I tak lze přispět k naplňování cílů, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2030.

Jako firma

Firmy tvoří bohatství naší společnosti a jsou v oblasti udržitelného rozvoje klíčovými hráči. Jsou to ony, které mohou prosazovat inovace šetrnější k životnímu prostředí, ovlivňovat pracovní podmínky svých zaměstnanců a zaměstnankyň a to i v oblasti mobility.

Jako obec nebo region

Rozvoj a kvalita života se rozvíjí převážně v místech, kde žijeme. Udržitelná sídla vznikají v dialogu mezi radnicí a místními občany, firmami, neziskovým sektorem a akademickou obcí. Taková sídla rozumně plánují svůj rozvoj s ohledem na zajištění dostupných služeb pro obyvatele, stejně jako na rozvoj kulturního dědictví i nutnou adaptaci na změnu klimatu.

Inspiraci najdete zde.

 

Aktuality