Zahajuje projekt SMACKER,

21. 08. 2019

Koncem září proběhne 1. setkání, jehož tématem bude udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Městská část Praha-Suchdol je partnerem evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí. V této souvislosti lze zmínit například plánované vybudování terminálu tramvajové trati v Praze-Suchdole včetně parkoviště P+R či vymezení BUS pruhu v části ulice Horoměřická.
Kdy: úterý 24. září 2019 od 10 hodin
Kde: hotel Galaxie, Suchdolské náměstí 9, Praha-Suchdol

Program 1. setkání bude upřesněn v rámci přípravy akce a zašleme Vám jej spolu s pozvánkou.


Projekt SMACKER je organizován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a účastní se jej dalších 11 subjektů ze střední Evropy. Společným tématem tohoto projektu je podpora opatření a řešení v oblasti organizace veřejné dopravy v příměstských aglomeracích, které budou přispívat ke zlepšení životnosti prostředí, k udržitelné mobilitě a rozvoji služeb hromadné dopravy.


Další informace k projektu SMACKER naleznete na webu www.praha-suchdol.cz/smacker nebo na webu www.interreg-central.eu/smacker.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality