Začíná seriál o budoucnosti mobility Strategie pro města: Díl první - 9 principů

02. 05. 2019

Jak už jsme vás informovali, tak české ministerstvo dopravy bude připravovat novou vládní koncepci městské a aktivní mobility. Z toho důvodu se spolek Partnerství pro městskou mobilitou připravil seriál o budoucnosti mobility "Strategie pro města", jehož cílem je vyvolat společenskou diskusi na dané téma a zprostředkovat ministerstvu názory na tuto koncepci. Bude se tak jednat o první vládní koncepci, která bude založena na participační kampani CityChangers.

Seriál o budoucnosti mobility "Strategie pro města" je postaven na jednoduché myšlence. Britské ministerstvo dopravy dne 19. 3. 2019 zveřejnilo svou strategii Future of Mobility Urban Strategy (Budoucnost mobility: Strategie pro města). Daný dokument byl přeložen a každý den zveřejníme jedno téma k diskusi. Bude nás zajímat, jak se vám líbí dané myšlenky a co můžeme udělat pro to, abychom je mohli implementovat do České republiky?

Díl 1 - 9. principů

Strategie vysvětluje přístup, jaký zvolila vláda, aby mohla plně využít příležitost ke změnám v oblasti městské dopravy. Chce přitom v maximální míře využít inovací a následujících 9 principů, kterých se vládní postupy budou v co největší míře držet:

  1. Nové způsoby dopravy a nové služby v oblasti mobility musí být koncipovány jako maximálně bezpečné.
  2. Inovace v oblasti mobility musí být přínosné pro všechny regiony na území Spojeného království a pro všechny společenské skupiny.
  3. Pěší, cyklistická a aktivní doprava musí zůstat tou nejlepší možností dopravy na krátké vzdálenosti ve městech a obcích.
  4. Hromadná přeprava cestujících musí zůstat základem efektivního dopravního systému.
  5. Nové služby mobility musí vést k nulovým emisím.
  6. Inovace v oblasti mobility musí přispívat ke snížení dopravního přetížení pomocí efektivnějšího využití omezeného dopravního prostoru (např. sdílené jízdy, vyšší kapacita vozidel, sloučení nákladní dopravy).
  7. Trh pro mobilitu musí být otevřený pro nové inovace, které poskytnou zákazníkům to nejlepší řešení.
  8. Nové služby mobility se musí koncepčně začlenit do integrovaného dopravního systému, který kombinuje veřejnou, soukromou a multimodální dopravu.
  9. Data z nových služeb mobility musí být poskytnuta ke sdílení tam, kde je to vhodné a kde to přispěje ke zkvalitnění dopravního systému.

Který vás zaujal nejvíce?


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality