Lublaň Malé město s velkou vizí

08. 02. 2019

Možná už kde kdo slyšel o Lublani, jakým způsobem řeší problémy s automobilovou dopravu a jak se jim daří měnit veřejný prostor. I ostravská konference CityChangers (12/2017) se inspirovala tímto městem. Jenže za změnami vždy někdo stojí. A úplně nejlepší je, když za změnami stojí osvícený politik. Možná i to je zpráva pro českou kotlinu. Procesy, metodiky, plány, strategie jsou fajn, ale pokud chybí tah na bránu, moc se toho nezmění.

Server cityone.cz přinesl rozhovor s jedním takovým člověkem, náměstkem Lublaně Janezem Koželjem, který se spíše představuje jako hlavní městský architekt. Koželj je profesorem na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde přednáší o urbanistickém designu. Coby zanícený cyklista a náměstek starosty od roku 2006 je člověkem odpovědným za koncepci a realizaci nové představy o veřejném prostoru Lublaně, z velké části založené na modernizovaných veřejných prostorech.

Mimo jiné i stojí za Vizí Lublaň 2025

Tato vize byla zpracována právě Koželjem a skupinou odborníků v roce 2006 a zahrnuje tři dílčí cíle:

1. I v budoucnu si Lublaň zachová svůj charakter atraktivního zeleného města, její rozloha a slušná životní úroveň z ní činí příjemné místo pro život.

2. Udržitelný rozvoj bude založen na přímém přístupu k otevřenému prostoru a na integraci města do krajinného systému. Motorová doprava a její nebezpečné účinky na životní prostředí v hustě osídlených oblastech by měly být sníženy plánováním smíšeného využití území.

3. Město zaručí vysokou životní úroveň, bezpečnost a toleranci. Město, které se široce otevřelo pro zahraniční investory a odborníky, postupně získává kosmopolitní charakter.

Na tomto odkaze si pak můžete přečíst odpovědi na následující otázky.

  • Co je podle vás „chytrý urbanismus“?
  • Lublaň investovala mnoho prostředků do renovace veřejných prostor v centru města. Jaká je role veřejného prostoru v rozvoji města?
  • Jaká je městská strategie pro obnovu centra města?
  • Jaký byl nejtěžší projekt, který jste absolvoval během funkčního období náměstka?
  • Který projekt byste umístil na první stránku svého životopisu?
  • Vyjádřili jste podporu malým, experimentálním a dočasným projektům. Jak důležité jsou pro město?
  • Na základě vašich zkušeností, co byste radil kolegům, tj. zástupcům starostů, městským architektům a dalším „rozhodovatelům“?

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Aktuality