Rozšíření cyklistické sítě v evropských městech může zabránit až 10 000 předčasných úmrtí

22. 02. 2018

Výsledky studie výzkumných pracovníků Barcelonského institutu globálního zdraví (ISGlobal) potvrzují předpoklad, že rozšíření sítě cyklistické infrastruktury ve městech by přineslo značné zdravotní a ekonomické benefity s návratností až 70 € za každé investované euro.

Jak naznačuje analýza dat (součást projektu PASTA - Podpora tělesné aktivity prostřednictvím udržitelné dopravy, financovaného Evropskou komisí) ze 167 evropských měst, délka cyklistické infrastruktury přímo souvisí s podílem cyklistické dopravy až do hodnoty 24,7 %, kdy jeden ze čtyř obyvatel by pro každodenní dojíždění zvolil jízdní kolo. Studie byla zveřejněna v časopise Preventive Medicine a podle jejího odhadu by dosažení podílu cyklodopravy 24,7 % ve všech posuzovaných městech ročně zabránilo více než 10 000 předčasných úmrtí.

 „Jde o vůbec první studii, která posuzuje možné souvislosti mezi délkou cyklistické infrastruktury, modálním podílem a dopady na zdraví obyvatel v evropských městech“, uvádí Natalie Muellerová, výzkumnice v ISGlobal a první autorka článku. Provedené posouzení vlivu na zdraví prokázalo, že pokud lidé pravidelně volí jako dopravní prostředek jízdní kolo, má to pozitivní důsledky pro jejich zdraví, které souvisejí se zvýšenou tělesnou aktivitou, „jejíž přínosy převažují nad škodlivými účinky znečištěného ovzduší nebo možných dopravních nehod“, dodává Muellerová.

V rámci výzkumu byla provedena i ekonomická analýza, která porovnává náklady na rozšíření cyklistické sítě a odhadované ekonomické přínosy snížené předčasné úmrtnosti. Jak ukázaly výsledky, nejlepší poměr nákladů a přínosů dosáhneme v případě rozšíření infrastruktury o 10 %, kdy by poměr přínosů na každé investované euro byl až 70 ku 1 v Římě, 62 ku 1 v Curychu a 35 ku 1 v Barceloně. To vše v horizontu 30let.

Ze studie vyplývá, že rozšíření sítě cyklistické infrastruktury představuje značný potenciál pro zvýšení podílu cyklodopravy pro každodenní dojíždění především ve větších městech, kde je cyklistů zatím méně (např. Řím, Barcelona nebo Londýn). „Již desetiprocentní rozšíření infrastruktury pro cyklisty, které by z našeho hlediska pro vedení města mělo být dosažitelným cílem, přináší značné zdravotní i ekonomické výhody“, uvádí Mark Nieuwenhuijsen, koordinátor Iniciativy ISGlobal pro městské plánování, zdraví a životní prostředí a poslední autor studie.

Výsledky studie v podstatě odpovídají tomu, co ECF zjistila ve své studii zabývající se kvantifikací ekonomických přínosů cyklistiky na úrovni EU. I podle ECF patří největší podíl na celkových přínosech cyklistiky v EU právě pozitivním důsledkům v oblasti veřejného zdraví. Referent ECF pro zdravotní politiku Randy Rzewnicki: „Jde o velmi kvalitní studii ze 167 měst, na které se podílel špičkový tým odborníků z celé Evropy. A byla zveřejněna v prestižním časopise, dobře známém pro jeho kvality a významné postavení mezi publikacemi v oblasti výzkumu. ECF tedy s radostí připojí tento důležitý materiál k argumentům, které lze použít pro podporu a obhajobu bezpečnějšího prostředí pro cyklisty a rozšíření nezbytné infrastruktury.“ Dodal také, že ECF spolupracovala s několika autory studie.

ISGlobal - Barcelona Institute for Global Health Press Release

Celý článek: Mueller et.al, pro PASTA Consortium: Health impact assessment of cycling network expansions in European cities. Preventive Medicine, leden 2018, doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.12.011

Překlad: Asociace měst pro cyklisty
Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/european-cities-could-avoid-10000-premature-deaths-expanding-cycling-networks
Autor
Holger Haubold


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality