BUDOVÁNÍ KONCEPTU CHYTRÝCH MĚST

Využijte našich znalostí smart technologií a jejich vhodného použití (poměr cena/výkon) pro efektivnější správu měst všech velikostí, a to nejen pro oblast dopravy. Poradíme Vám, jaká data budete pro strategická rozhodování potřebovat, jak je optimálně získávat a jak správně používat. S námi zvolíte správné technologie dle velikosti i potenciálu Vašeho města. Je Vaše město zahlceno automobily? Vyskytují se na příjezdu do města dlouhé kolony? Není moc míst, kde pohodlně zaparkovat? Rostou Vám náklady na veřejnou dopravu a klesá počet cestujících? Je bezpečné ve Vašem městě cestovat na kole? Mění se Vám centrum města na zónu bez luxusních obchodů? Motivujete Vaše občany ke změně životního stylu?

Strategie

Koncept Smart City představuje škálu řešení, jak výše nastíněné problémy řešit. Zmapujeme Vaše potřeby a výzvy a navrhneme celistvé řešení, které zahrnuje potřebné procesy ve městě, moderní nástroje pro zapojení občanů, nasazení vhodných technologií i měřitelné vyhodnocení Vašich investic a jejich dopad na kvalitu života ve městě. Můžeme Vás při tvorbě chytrého města vést nebo jen asistovat Vámi sestavenému týmu. Připravíme podklady pro dlouhodobou strategii, navrhneme dlouhodobé měřitelné cíle s vhodnými indikátory či Vám pomůžeme zformulovat Vizi rozvoje města. Společně vytvoříme propracovanou regulaci dopravy v duchu udržitelné dopravy s přiměřenou
aplikací prostředků čisté mobility včetně plánu investic a komunikační strategie směrem k občanům.

Studie proveditelnosti

Na jednotlivé oblasti dopravy zpracujeme komplexní studie proveditelnosti s nasazením moderních technologií. Poradíme Vám, jak nakupovat senzorické sítě, jaké vhodné komunikační technologie tyto sítě vyžadují, jak senzory a zařízení na infrastruktuře pasportizovat, a to včetně mapových podkladů. Jaké datové výstupy a v jakém formátu po dodavatelích požadovat. Vyčíslíme hodnotu jednotlivých technologií jako podklad pro rozpočet města či pro národní dotační tituly.

Koncepty a Smart Cities programy

Navrhneme Vám podobu jednotlivých programů, kterými lze strategicky pojímat jednotlivé agendy města, tj. nejen technickou stránku agendy, ale i komunikaci s občany či vyhodnocení dopadů na ekonomiku, životní prostředí a kvalitu života ve městě. Vytvoříme i specifické koncepty, např. senzorickou síť měřící dopady dopravy na životní prostředí pro následná strategická rozhodnutí, koncept chytré zastávky postavený na komplexním vybavení zastávky moderními technologiemi s cílem zlepšit komunikaci města s občany, systém chytrého parkování či systém chytrého svozu odpadu. Na základě datové analýzy vytipujeme vhodné lokality a vybereme vhodné technologické komponenty tak, abyste získali konkrétní představu o přínosech investice i její výši.

Vyhodnocení investic

Disponujeme zkušenostmi i technologickým vybavením k nezávislému posouzení implementace, nebo testování inovativních konceptů a posoudíme celou dodávku díla z hlediska její funkčnosti, otevřenosti, datových výstupů atd. a upozorníme na případné nedostatky či příležitosti ke zlepšení. Staneme se Vaším odborným partnerem, o kterého se můžete opřít při jednání s dodavateli, přípravě výběrových řízení či dokladování způsobilosti nákladů hrazených z dotačních titulů.

Bližší informace: info@dobramesta.cz, Ing. Jaroslav Martinek, 602 503 617