Výzva k zapojení se do stáží v mentorských městech.

05. 10. 2018

Města, která vytváří plán udržitelné městské mobility (SUMP), nebo zavádí implementaci pilotních opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu, mají možnost stát se jedním z 18 vybraných měst pro oblast Interreg Central Europa, kde se realizuje program LOW-CARB "Follower City".

Vybraní zájemci budou mít příležitost načerpat znalosti, které jim budou poskytnuty na stáži v partnerských městech projektu LOW-CARB (v každém z nich je místo pro 2- 4 účastníky), účastnit se workshopů a otestovat si vhodné nástroje a navštívit místa, kde byl zahájen ukázkově pilotní provoz. 

Proč se zúčastnit?

  • Zjistíte více informací z oblasti plánování udržitelné městské mobility ohledně opatření pro podporu nízkouhlíkové mobility ve veřejné dopravě vašeho města či kraje (prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností z dalších měst a krajů).
  • Otestujete stav  vašeho SUMPu  pomocí nástroje pro samohodnocení SUMPů a obdržíte zpětnou vazbu o nejvhodnějších nástrojích, které jsou k dispozici v inventáři nástrojů pro SUMP.
  • Máte prostor pro rozvoj svých znalostí, bude zde možnost načerpání inspirací z inovativních pilotních opatření ve veřejné dopravě formou návštěv jednotlivých míst, kde lze získat praktické informace o plánování a provádění těchto inovativních opatření.
  • Získáte přístup k znalostem pro oblast nízkouhlíkové mobility, které nabízíme, včetně příslušné literatury, prezentací, kontaktů na odborníky v této oblasti atd.

Účastníkům budou uhrazeny náklady na cestovné a náklady spojené s pobytem, kromě toho je zde možnost poskytnutí podpory až do výše 2 000 EUR pro jednotlivé město či kraj. Pro registraci vyplňte prosím přiložené formuláře, které jsou k dispozici na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/call-follower-cities-programme.html.

Návrhy musí být podány do 12. října 2018. Stáže budou probíhat od začátku roku 2019 do poloviny roku 2020. Zkušenosti můžete prostřednictvím stáží získat od mentorských měst na vybraná témata:

  • Multimodální mobilní platforma (Lipsko, Německo)
  • Plánování mobility na základě dat (Szeged, Maďarsko)
  • Systém sdílené mobility (v jednání, bude upřesněno)
  • Chytrá řešení pro e-mobilitu (Koprivnica, Chorvatsko)
  • Mobilita jako služba: mobilní služby na vyžádání (Skawina, Polsko)

Do přihlášky uveďte město a důvod, proč máte o konkrétní téma a město zájem. 

Kontaktní osoba: Sarah Frimmel 

Email: sarah.frimmel@l.de

Více informací naleznete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/call-follower-cities-programme.html

O projektu:

Projekt LOW CARB, je jedním z devíti projektů, které jsou v současné době financovány z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt podporuje spolupráci na tvorbě nízkouhlíkových strategií ve funkčních městských oblastech snižováním množství emisí CO2. Cílem projektu je zvýšit investice do hromadné veřejné přepravy, protože ta vysoce přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů v dopravě ve funkčních městských oblastech v zemích střední Evropy. Tohoto cíle je možné dosáhnout budováním kapacit v oblasti strategického plánování rozvíjejícího nízkouhlíkovou mobilitu a uskutečňováním pilotních akcí.

Překlad: CIVINET a Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality