O omylech na cestě k lepším městům - Mariahilfer Strasse, Vídeň

16. 04. 2018

Chcete změnit město? Naučte se jedno pravidlo. Na cestě k lepším městům uděláte mnoho chyb a omylů. Chceme ukázat, že inspirativní může být i neúspěch. A čelit opakovanému neúspěchu chce kuráž. Za příklad sloužila vídeňská Mariahilferstrasse, obchodní tepna, která se v posledních letech proměnila z frekventované silnice na pěší zónu. Lidé proti navrženým změnám protestovali, zodpovědná zástupkyně starosty Maria Vassilakou dennodenně čelila jejich nesouhlasu, při realizaci se mnoho věcí nepovedlo (a ona se jim dnes směje a ironicky je komentuje), ale nakonec je Mariahilferstrasse ukázkovým příkladem sociální inkluze přímo v centru města. Zde se můžete podívat na klip, který údajně významně přispěl ke změně přístupu obyvatel.

Tady ale nejde o Mariahilferstrasse, ale o naše ulice, např.

Je to jak v matematice. Musíte pochopit vzorec, příklady se pak počítají sami. Českým městům pak má pomoci ještě nově vznikají kampaň City Changers, která bude představena dne 26. 4. 2018 na URBIS v Brně.

Matematický vzorec:

  • NEJDELŠÍ SDÍLENÝ PROSTOR V EVROPĚ
  • PŘÍPADOVÁ STUDIE Mariahilfer Strasse, Vídeň, Rakousko
  • ROZHOVOR S: Mascha Onderwaterová, krajinná architektka, Bureau B+B

 „Lidé se tady dnes pohybují pospolu v jednom prostoru, procházejí se a nikam nespěchají. Mladí najdou víc míst, kde se mohou setkávat. (…) Vyvíjí se zde nový životní styl.“ Günther Meier, manažer nákupního centra. 

  1. FAKT: Nejdelší sdílený prostor v Evropě (1,6 km).
  2. FAKT: V referendu o projektu hlasovalo 33 000 místních obyvatel: 53 % hlasovalo pro transformaci prostoru.
  3. FAKT: Celkové náklady €22 000 000,-.

KONTEXT

Mariahilfer Strasse ve Vídni je luxusní nákupní třída z 19. století. V několika posledních dekádách trpěla nadměrným dopravním provozem. Radnice města chtěla přistoupit k transformaci ulice v prostor, kde se především chodci budou cítit vítáni. Ulice dlouhá 1,6 km prošla proměnou a v současnosti jde o sdílený prostor, rozdělený do tří zón. Chodci ovládají vnitřní zónu ulice – volně se procházejí a postávají. Vjezd do této zóny je povolen pouze pro místní dopravu, autobusy a zásobování, naopak průjezd osobních aut je zakázán. Auta projíždějící městem musí zvolit objízdnou trasu. Dvě vnější zóny nesou označení „sdílený prostor“. Princip sdíleného prostoru spočívá v tom, že auta, cyklisté i chodci se pohybují v jednom prostoru. Sdílený prostor je určený k tomu, aby v něm lidé byli, ne aby jím jen procházeli nebo projížděli. Vzhledem k tomu, že auta, jízdní kola a chodci jsou ve společném prostoru, od každého to vyžaduje větší pozornost a ohleduplnost. Ulice je rozdělená do jednotlivých pruhů jemnými liniemi v dláždění – rychlejší pruh je uprostřed, po stranách jsou pruhy pomalejší. Lavičky, vodní prvky a zeleň jsou umístěny v poměrně široké okrajové části. Tam mohou lidé v klidu okukovat zboží ve výlohách nebo jen tak bloumat.

PROBLÉM

Lidem ve Vídni nějakou dobu trvalo, než si na myšlenku sdíleného prostoru zvykli: zdejší obyvatelé opravdu rádi řídí auta a neradi se vzdávali té pohodlné možnosti přidat plyn právě na Mariahilfer Strasse. Majitelé obchodů se zase obávali, že bez možnosti dojet autem a zaparkovat jim ubydou zákazníci.

ŘEŠENÍ

Získat si srdce místních obyvatel i podnikatelů bylo jednou z nejdůležitějších částí projektu: k nové koncepci proběhlo i referendum. Ještě před ním ale radnice města uspořádala informativní mítinky s urbanisty a projektanty. Na jedno odpoledne byla dokonce celá ulice uzavřená pro motorovou dopravu a lidé tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké by to bylo.

TAJEMSTVÍ

Nejlepší způsob, jak informovat veřejnost, je testování. V první fázi projektu jsme na ulici Mariahilfer Strasse umístili prototypy městského mobiliáře, a to hned ze dvou důvodů: zaprvé jsme mohli otestovat materiál a design, a zadruhé si veřejnost mohla udělat aspoň malou představu o renovaci, a případně se pro ni nadchnout. I když jsme udělali několik technických úprav, v zásadě jsme se nakonec drželi původního designu. Na jedno odpoledne jsme také uzavřeli ulici pro motorovou dopravu, aby si lidé mohli vyzkoušet, jaké to je. Lidé začali na ulici spontánně pořádat pikniky a hraní her. Doprostřed ulice jsme umístili dlouhou tabuli s potiskem nové koncepce, kam lidé mohli psát své postřehy a nápady. Nápisy se pohybovaly na široké škále od „chtěl bych velkou trampolínu“ přes „konečně bude nakupování zábava!“ až po „tohle zruinuje ekonomiku“. Díky této akci se hodně obyvatel Vídně doslova nadchlo pro transformaci a sami se zapojili svým užitečným komentářem k budoucímu designu.

NAŠE POZNATKY

Hledejte kreativní způsoby, jak zapojit veřejnost. Na jedno odpoledne jsme celou ulici uzavřeli, takže si lidé mohli okusit, jaké to je pobývat na ulici bez motorové dopravy. Lidé začali na ulici spontánně pořádat pikniky a hraní her. Doprostřed ulice jsme umístili dlouhou tabuli s potiskem nové koncepce, kam lidé mohli psát své postřehy a nápady. Díky uzavírce se to na ulici příjemně hemžilo lidmi.  

Zvažte právní důsledky. Zavedení nové dopravní situace s sebou nese i právní hádanky: co definuje dopravní pruh? Jaké předpisy k parkování zde budou platit? Jak vytvořit bezpečné křižovatky? Abychom všechno vyřešili, potřebovali jsme dva právníky. Podrobně jsme probrali všechny otázky a našli řešení přímo na míru těmto komplikovaným situacím. Museli jsme například přerušit sdílený prostor v místě křížení pruhu pro autobusy. Nebylo by bezpečné dát v tomto místě přednost chodcům.

Jmenujte manažera. Nutnost spolupráce s různými odbory na úřadě města může představovat problém – je to časově náročné a může docházet ke střetu zájmů jednotlivých odborů a resortů (např. architektonická kvalita versus bezpečnost dopravy). Manažer celého prostoru ulice může celý proces výrazně usnadnit.

VÝSLEDEK

Podle výsledků referenda volilo 53 % obyvatel Vídně ve prospěch transformace. Rok a půl po jejím dokončení provedla výzkumná společnost SORA průzkum, ve kterém se ptala, jak by lidé volili, kdyby referendum proběhlo dnes. 71 % respondentů uvedlo, že by byli pro transformaci. Relativně pozitivně se k transformaci stavěli i majitelé obchodů. 38 % uvedlo, že obchody jdou lépe, 46 % nezaznamenalo žádnou změnu a jen pro 9 % měla proměna ulice negativní dopad.

CO UDĚLAT

  • Konzultujte situaci s místním obyvatelstvem a využijte jejich vklad pro návrh koncepce
  • Otestujte mobiliář přímo na místě, abyste viděli, jak ho lidé používají
  • Dejte lidem čas, aby si na novou situaci zvykli. Na jeden den uzavřete ulici a uspořádejte pouliční party. Tak si lidé mohou na změnu zvyknout pozitivním způsobem.

ZÁVĚREM

Úsilí investované do zapojení veřejnosti se nakonec projevilo: 71 % obyvatel města vnímá transformaci Mariahilfer Strasse kladně. Některé pozitivní vlivy zaznamenalo i město jako celek. Díky dramatickému snížení hustoty dopravy se snížila i hlučnost nebo množství nečistot v ovzduší. V současném stavu ulice přímo vybízí k jízdě na kole a procházkám, které zlepšují zdraví a fyzickou kondici obyvatel. Transformace nejen podpořila ekonomický rozvoj v oblasti, ale také nabídla „volný a svobodný“ prostor pro rozvoj veřejného života.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

https://thecityateyelevel.files.wordpress.com/2017/03/22europe_s-longest-shared-space-case-mariahilfer-strasse-vienna.pdf


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality