Seminář k Evropskému týdnu mobility, aneb udělejme si jasno ohledně aut

26. 06. 2018

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo dne 26. 6. 2018 pracovní seminář k Evropskému týdnu mobility (ETM), který se pravidelně koná ve dnech 16. - 22. 9.  V příloze najdete prezentace, které se týkaly čtyř témat:

  1. Základní informace o ETM + video Evropský týden mobility 2018: https://www.youtube.com/watch?v=imwgVYV_mZs
  2. Příklad - ETM v Praze + video Den bez aut 2016 v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=SGILhb5KOfc
  3. Finanční podpora čisté mobility - první snímky představují problematiku znečištění z automobilové dopravy
  4. Akademie městské mobility - inspirace pro rok 2019. Když nefunguje plán udržitelné městské mobility, pak ani kampaně ETM nemohou být důvěryhodné

Shodou okolností tento den Asociace měst pro cyklista přeložila článek "Udělejme si jasno ohledně aut" od britské nadace SUSTRANS, který se tematicky hodí k danému článku. Proto jej zveřejňujeme v plném znění, aby bylo možné lépe vnímat danou problematiku.

"Udělejme si jasno ohledně aut"

Na 21. 6. 2018 připadl ve Velké Británii významný národní den Clean Air Day. Šedesát šest let po Velkém smogu v Londýně by měl být tento den příležitostí, kdy slavíme to, co se nám v minulých desetiletích podařilo v oblasti snižování hladiny škodlivých látek v ovzduší na území celé Velké Británie. Měl by to být čas, kdy se s úžasem ohlédneme za vším, co politici a úředníci dokázali od dob, kdy lidé umírali jen kvůli tomu, že dýchali.

Ale není tomu tak. Je to den, kdy jsme nuceni znovu upozorňovat na nebezpečí, která představuje znečištěné ovzduší. Současné znečištění možná postrádá tu doslovnou a obrazovou viditelnost předešlých krizových stavů, ale nebezpečí pro lidské zdraví není o nic méně skutečné a závažné. Jde o problém, který organizace Public Health Wales nazývá „krizí veřejného zdraví“. Tuto situaci z velké části zavinil způsob, jakým přepravujeme osoby a zboží. Vzhledem k tomu, že ke špatné kvalitě ovzduší ve Velké Británii nejvíc přispívá doprava, je načase začít i ve Walesu mluvit o autech.

Znečištěné ovzduší v současnosti považujeme za „krizi veřejného zdraví“

Pokud auta produkují nečistoty, změníme auta? Vyřešeno? Ne. Auta na elektrický pohon jsou považována za udržitelný dopravní prostředek a zázračnou zbraň proti znečištění, a to nejen ze strany vlády, ale i ekologickými skupinami a kampaněmi jako WWF.

Nesmíme ale zapomínat, že motorová vozidla neprodukují nečistoty (oxid dusíku) jen ze spalování paliva v motoru, 45 % nečistot pochází z opotřebení brzd a pneumatik. Až dosud se politici a úředníci ve Walesu zaměřovali především na řešení problémů s emisemi oxidu dusíku a emise pevných částic zůstávaly bez povšimnutí. Jak uvádí SZO, nemáme zatím žádné bezpečnostní limity pro pevné částice, které vznikají z opotřebení pneumatik a brzd. Přitom podle průzkumů jsou tyto částice nejnebezpečnější znečišťující látky pro naše zdraví. Což jen dokazuje, že vyřadit spalovací motory z dopravy a o překot se hnát za elektromobily není řešením této krize.

Musíme začít s tím, že nepotřebujeme nová auta, ale méně aut

Výchozím bodem pro ty, kdo to myslí vážně s bojem proti znečištění, musí být menší počet aut, nikoliv novější typy aut. A toho dosáhneme jedině investováním do rozvoje cyklistické a pěší infrastruktury a modernizací sítě linek veřejné dopravy.

Méně aut a podpora aktivní mobility a veřejné dopravy se pozitivně neodrazí jen na kvalitě ovzduší. Elektrická vozidla mají i další nedostatky, které bychom neměly přehlížet nebo podceňovat.

Jak tvrdí WWF, elektromobily mají potenciál snížit uhlíkové emise na území Walesu. Je zde však jedno velké ALE! Aby se elektromobily podílely na snižování emisí uhlíku, musí být poháněny obnovitelnými zdroji energie. V současnosti z obnovitelných zdrojů pochází jen třetina elektřiny ve Walesu. Velšská vláda se zavázala zvýšit do roku 2030 podíl na 70 %, s varováním ministryně pro životní prostředí, že takový cíl je „poněkud přehnaný, ale realistický“. Myšlenka, že elektromobily představují rychlé řešení pro okamžitou dekarbonizaci naší dopravy, je mylná.

Pokud pomineme problém uhlíkových emisí a dalších nečistot, které jsou z elektromobilu pouze přemístěny jinam, je tu ještě důležitá otázka, co provádějí elektromobily se společností.

Kdo získá nejvíc? Kdo nejvíc profituje na šrotovném, dotacích a investicích do nabíjecích stanic? Jsou lidé, kteří obhajují to, že veřejné peníze jdou na dotování průmyslu s elektromobily. V tomto stádiu budou elektromobily z velké části jen hračky pro jedince s vyššími příjmy, zatímco nízkopříjmové skupiny obyvatel budou i nadále bojovat s nefunkční dopravní sítí. Experti z Pontcanny (bohatá čtvrť v Cardiffu) budou mít státem dotované auto a dělníci z Pontypriddu (menší město 19 km od Cardiffu) budou pořád čekat na svoje metro.

Od roku 1950 budujeme Wales kolem aut

Způsob, jakým žijeme, pracujeme a bavíme se, do značné míry řídí auta a možnosti jejich použití. To může být fajn, když máte auto doma, ale pro čtvrtinu velšských domácností, které auto nevlastní, to může být problém. Nedostatek možností dopravy staví hodně lidí do situace „buď, anebo“, a znamená, že se musí obejít bez podpory a služeb, které potřebují. Taková cesta na pracovní pohovor taky může znamenat, že to nestihnete načas. Taková cesta za babičkou může být natolik drahá, že ji nemůžete navštívit častěji než jednou za dva týdny. Po dlouhé pracovní směně následuje cesta domů dvěma autobusy s únavným čekáním na další spoj. Přejít bezpečně přes cestu k poště je nebezpečná mise kvůli autům zaparkovaným na chodníku. Elektromobily skutečně mají jen málo společného s lepší dostupností mobility.

A pak tu máme dopravní zácpy

Za posledních deset let přibyl na našich silnicích další milion aut. Na většinu cest kratších než 5 km pořád používáme auta. Ranní špička nám každodenně připomíná, že auta ucpávají naše ulice a zhoršují kvalitu našeho života. Můžeme to ale změnit. Politici, vědci, projektanti, urbanisté, úředníci i developeři po celém světě, a patří mezi ně i Sustrans, chtějí dělat věci jinak. Už jsme začali měnit naše města a obce v živoucí komunity, atraktivní místa pro život, pro práci, odpočinek, zábavu i podnikání. Abychom toho dosáhli, museli jsme změnit koncepci ulic a veřejných prostor tak, aby vyhovovaly lidem, ne autům. A pokud se tyto změny rozšíří do celého Walesu, máme reálnou možnost pozitivně přispět ke splnění sedmi národních cílů pro zdraví a životní pohodu obyvatel.

I z hlediska zdraví a životní pohody jsou elektromobily problematické. Když pomineme výše zmiňované znečišťování ovzduší, elektromobily nijak nepřispívají k boji proti krizi veřejného zdraví, která se šíří po celém Walesu. Obezita, cukrovka, nemoci srdce a plic, to vše je na vzestupu a spoluvytváří finanční tlaky na rozpočet Národní zdravotnické služby v Británii, který by během jedné generace mohl dojít až do kritického bodu. Komisařka pro budoucí generace správně zdůrazňuje nutnost přehodnotit výdaje na zdravotní péči. NZS vyzývá k dalším opatřením, která by podpořila fyzickou aktivitu. Zatímco pro někoho hraje důležitou roli v životě sport, pro velkou většinu z nás je jednodušší dostat do běžného života chůzi nebo jízdu na kole, než chodit do fitcentra. Existuje reálné nebezpečí, že „uber-izace“ průmyslu s elektromobily povede k tomu, že lidé budou i na krátké cesty jezdit stále častěji autem, míra fyzické aktivity se bude i nadále snižovat a rozpočet NZS se dostane až za hranici našich možností.

Bezpečnost především

A nakonec musíme zmínit i reálné obavy o bezpečnost. WWF navrhuje, aby řidiči elektromobilů mohli používat pruhy pro autobusy. Nezapomínejme, že tyto pruhy zajišťují vyhrazený prostor pro autobusy proto, aby se vyhnuly kolonám aut. Kromě toho jsou pruhy pro autobusy důležitou součástí městské cyklistické sítě. Povolit jízdu elektromobilů v těchto pruzích znamená ohrozit cyklisty a omezit veřejnou dopravu.

Vzhledem k tomu, že zde mluvíme především o znečišťování ovzduší, existuje reálná hrozba, že ve snaze udělat rychlé rozhodnutí a najít řešení co nejdřív se Wales rozhodne nesprávně a upřednostní investice do rozvoje elektromobilového průmyslu před podporou aktivní mobility a veřejné dopravy. To by byla velká chyba, cesta pryč od udržitelnosti a škoda na životě budoucích generací.

Plně si uvědomujeme, že pro určité lidi, pro určité účely cest a pro určité oblasti Walesu zůstane auto nezbytností, ale pro většinu z nás jsou k dispozici udržitelnější způsoby dopravy, kterým bychom měli dát přednost.

Rychlé a správné řešení obvykle neexistuje, ale častěji než se zdá máme to nejjednodušší řešení, jako v tomto případě chůzi a jízdu na kole, přímo před nosem.

Tento příspěvek byl poprvé uveřejněn na Click on Wales

Autor Steve Brooks, 21. 6. 2018 

https://www.sustrans.org.uk/blog/lets-clear-air-about-cars


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality