Výzva v rámci projektu pražské židle a stolky

14. 02. 2018

IPR Praha v termínu od 1. 2. do 1. 3. 2018 opět realizuje výzvu v rámci projektu pražské židle a stolky,

Pokud tedy hledáte způsob, jak snadno a rychle obohatit veřejný prostor ve vaší lokalitě, vyplňte formulář na iprpraha.cz/prazskezidle a pražské židle mohou být i u vás!

CO IPR Praha nabízí?

  • zdarma zapůjčení dohodnutého počtu Pražských židlí & stolků na období duben – říjen 2018
  • dovoz a instalaci mobiliáře
  • pozitivní prezentace vás či vaší instituce v médiích a materiálech projektu Pražské židle & stolky
  • asistence při získání záboru
  • návrh uspořádání mobiliáře v místě

Co IPR Praha požaduje?

  • celodenní volný přístup veřejnosti k židlím a stolkům
  • zajištění dohledu a údržby na místě (základní čistota během dne, zabezpečení na noc)
  • nekomerční využití
Příloha: text Open callu, i vyhodnocení sezony 2017.

Kontakt pro podrobné informace:
Alexandra F. Lipovská
koordinátorka projektu Pražské židle & stolky
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ
lipovska@ipr.praha.eu
T) +420 236 004 744
M) +420 720 422 086
www.iprpraha.cz


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality