Cheb – co vše lze opomenout v procesu přípravy a realizace nového parkovacího systému

19. 04. 2018

Na konferenci České parkovací asocice dne 19. 4. 2018 zazněla přednáška "Cheb – co vše lze opomenout v procesu přípravy a realizace nového parkovacího systému". Týkala se sice parkovací politiky, ale svým obsahem úkazala na daleko větší problém, než se zdá. Pokud se podívate na seznam chyb, tak se dají uplatnit i na všechny ostatní oblasti v dopravě a mobilitě, které město řeší. Kolik našich měst má podobné problémy?

1.Jedna koncepce jde proti druhé

2.Řešitelé si nerozumí a ani o tom neví

3.Komunikace s veřejností = 0

4.Řešení je krok pozadu za aktuálním stavem

5.Při zavádění se zapomíná na aktuální projekty/problémy v území

6.Městská policie nemá kapacitu

7.Náprava je zbrklá

V druhé části prezentace pak padly návrhy, jak na to?

  • posílení cyklistické dopravy (motivace k jízdě do práce na kole, budování cyklostezek,…)
  • kontinuální řešení parkovacích míst s předstihem
  • regulace parkování s participací
  • nové technologie, např. virtuální parkovací automat
  • parkování u škol (zastav, vylož a jeď)

ale hlavně:

koordinátor, který umí.

Nepřipomíná vám to něco? Ano, o tom má být plán udržitelné městské mobility. Procesy už známe, ale víme, že realita ve městě je někde jinde. Tato prezentace svým způsobem dobře popsala problémy se zpracováním plánu udržitelné městské mobility. Další problémy jsou popsány zde.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Prezentace

cheb.pdf (4 MB)
Aktuality