Mezinárodní konference o plánech udržitelné městské mobility

16. 02. 2018

Již v lednu 2018 byla zahájena registrace pro 5. konferenci Evropské komise o plánech udržitelné městské mobility (SUMP), která se bude konat 14. – 15. května v hlavním městě Kypru Nikósii.

Předpokládáme, že česká delagace nebude asi příliš početná, ale jedná se o akci, která je středem pozornosti webového portálu Akademie městské mobility. Proto považujeme za důležité o této konferenci alespoň informovat. Na druhé straně zajistíme nejen reportáž z této akce, ale upozorníme také na ty nejzajímavější prezentace, kterými budeme chtít obohatit naše poznání o plánech udržitelné městské mobility.

Informace ke konferenci:
Jedná se o nejvýznamnější evropskou akci pro všechny, kdo se snaží koncepci SUMP uvést do praxe. Konference slouží jako fórum pro vytváření kontaktů, diskuzi a výměnu zkušeností a nápadů mezi politiky, úředníky i akademiky z celé Evropy, kteří jsou nějak zaangažováni v oblasti plánování udržitelné městské mobility. Účast není zpoplatněna.

Tématem konference 2018 je multimodalita, jejíž podpoře a propagaci věnuje Evropská komise celý letošní rok. Důraz konference leží na integraci jednotlivých způsobů dopravy a kombinovaných řešeních v oblasti mobility osob i zboží ve městech a regionech.

Konferenci spolufinancuje Evropská komise ve spolupráci s magistrátem města Nikósie a kyperským Ministerstvem dopravy, komunikací a práce.

Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová bude mít proslov na zahajovacím plenárním zasedání.

Vítáni jsou především členové regionální a místní samosprávy, politici, urbanisté, pracovníci v oblasti městské mobility, akademičtí pracovníci a další osoby zapojené do oblasti plánování udržitelné městské mobility.

Konference se bude konat ve městě, které nabízí jedinečnou směsici historie a současného životního stylu. Všestranná architektura v centru města pochází z různých období (řeckého, římského, byzantského, benátského a osmanského) a vytváří atraktivní scénu pro moderní a aktivní život ve městě. Loňská konference o plánech udržitelné městské mobility se konala v Dubrovníku a přilákala 450 účastníků.

Registrace

Registrovat se můžete zde(externí odkaz).

Aktuality konference budou zveřejňovány na www.eltis.org/sump2018. Návrh programu bude dodán v dalších dnech.

Pokud máte zájem prezentovat na konferenci vlastní úspěšné příklady z praxe nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím sump2018@eltis.org.

Připojte se k diskuzi:#EUMultimodalityYear(link is external) #SUMP2018(link is external)

http://www.eltis.org/sump2018

Překlad. Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality