NÍZKONÁKLADOVÁ OPATŘENÍ

Nemusíme být ekonomové na to, abychom nevěděli, že finance jsou vždy až na prvním místě. Když se peníze točí, tak to prospívá ekonomice. Dobrou zprávou je, že finance na dopravní projekty jsou, stačí si jen o ně říci a napsat dobře projekt. 

Na druhé straně možná někdy finance zbytečně utrácíme. Investujeme do velkých staveb, ale zapomínáme na nízkonákladové opatření, kdy za málo peněz může být hodně muziky. Jestli obce bojují se svými rozpočty, pak by tomto tématu měly věnovat velkou pozornost. Existuje celý soubor opatření, které mohou výrazně ovlivnit bezpečnost chodců a cyklistů s minimálními náklady. ty lze rozdělit do několika oblastí:

Jen si vezměme první příklad - rekonstrukce & novostavba. Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj dopravy ve městech není totiž paradoxně jen v jejich rukách, ale také státu a krajů. Právě jejich přístup může mnohdy rozhodnout o tom, jak bude vypadat budoucí podpora cyklistické dopravy. Pokud při rekonstrukci silnice se zapomene na cyklisty, často to má fatální následky na budoucí vícenáklady. Kdyby se na vše pamatovalo při zpracování projektu, tak bychom ušetřili všichni.

Na finance se také můžeme podívat očima ekonoma Tomáše Sedláčka, který v knize „Ekonomie dobra a zla“ píše: „K tomu, aby byl člověk dobrým ekonomem. Musí být buď dobrým matematikem, nebo dobrým filozofem, nebo být obojím. Dali jsme příliš velký prostor matematice a naopak příliš zatlačili do pozadí naší vlastní lidskost. Tím jsme získali pokřivené umělé modely, které jsou k ničemu, pokud je chceme aplikovat na skutečný svět.“

Nechceme zpochybňovat význam ekonomiky dopravy jako takové, vždyť je zcela zřetelné, že v Česku dominuje automobilový průmysl a vše s ním spojené, což přináší práci mnoha lidem. Zisky ze spotřební daně za pohonné hmoty také nejsou zanedbatelné, ale na druhé straně je dobré mluvit i o ekonomických přínosech, které vyplývají z větší podpory cyklistické, veřejné a pěší dopravy, a zdůraznit výhody v porovnání s jinými druhy doprav. Ekonomické přínosy v tomto případě spočívají hlavně v různých skrytých nekvantifikovatelných nákladech, přičemž úspory na místní úrovni nejsou často bezprostředně viditelné. Měli bychom tedy také otevřeně hovořit o externích nákladech spojených s dopravou, mezi které lze považovat tyto položky:

  • znečištění ovzduší
  • klimatické změny
  • hlučnost
  • dopravní nehody
  • opotřebení infrastruktury
  • dopravní přetížení (časová ztráta v zácpách)

Pokud mluvíme o ekonomických přínosech, pak bychom neměli zapomenout ani na samotného člověka, co je výhodné především pro něho - viz šest základních otázek, které jsou zveřejněny na webu Dobrá městana tomto odkaze je pouze připomínáme.

Jelikož jsme na stránce www.cyklokonference, pak také uvádíme několik "cyklo" odkazů: