Nový online registr vám pomůže rozvíjet SUMP

10. 12. 2017

Pokud hledáte pokyny, které prvky je třeba zahrnout do vlastního plánu udržitelné městské mobility (SUMP), pak vám pomůže nový registr CIVITAS SUMP.


Tato nová online databáze realizovaná z projektu CIVITAS SUMPs-Up sdružuje SUMPy z celé Evropy i dalších zemí. Chcete-li najít plán, který nejvíce odpovídá vašim potřebám, můžete vyhledávat podle země, počtu obyvatel města a preferovaného jazyka.


Je to obzvláště užitečná databáze pro města, která se nacházejí ve fázi vývoje cyklu SUMP, ačkoli zde mohou nalézt mnoho důležitých informací i ti, kteří se nacházejí ve fázi výběru, realizace nebo hodnocení opatření.
Podívejte se na přístupy řešení SUMP měst podobné velikosti nebo vyhledejte dokumenty v jazyce, v němž píšete SUMP.


Pokud máte zájem, můžete také nahrát váš SUMP. Trvá to jen několik minut a umožňuje vám prezentovat váš SUMP před celoevropským publikem zastoupeným plánovacími orgány, které praktikují udržitelnou mobilitu, a také před samotnými tvůrci politik.


Odkaz na online registr zde: http://sumps-up.eu/sump-registry/.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/new-online-registry-help-you-develop-your-sump.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Aktuality