Jak si získat srdce lidí? Pěstujte společenskou zodpovědnost

12. 10. 2017

Stále více Čechů zajímá o aktivity firem z hlediska CSR – společenské odpovědnosti. Zjistil to průzkum společnosti IPSOS, který se v rámci svého programu CSR & REPUTATION RESEARCH zaměřil na názory a postoje Čechů.

JAK DŮLEŽITÁ JE PRO ČECHY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST?

35% populace si spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu, před rokem to bylo jenom 24%. Odpovědnou firmu jsou pak lidé 2-3x ochotnější doporučit svému okolí, než firmu, kterou vnímají jako společensky neodpovědnou.

A od pozitivního doporučení ke konkrétnímu vlivu na rozhodnutí o nákupu produktu či služby je už jenom krůček. Firmy v CSR dnes nevidí jen charitu, ale snaží se o co nejužší propojení společenské odpovědnosti se svým oborem. To totiž očekává i populace, že se firmy budou přednostně věnovat tomu, k čemu mají nejblíže, co nejvíce ovlivňují či čemu rozumí.

Ze studie Ipsos CSR & Reputation Research vyplývá mj., že lidem není jedno, co se děje kolem nich. Opět narostl počet těch, pro které je důležité, zda se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně (uvedlo to 79% lidí, před rokem to bylo o 3% body méně). To určitě v dnešní době, plné nedostatků různých pracovních sil, není zanedbatelné. Rovněž v rámci rozhodovacího procesu při nákupu produktů či služeb má společenská odpovědnost větší význam než před rokem (61 %, před rokem to bylo 55%).

Velké firmy by se měly hlavně chovat férově ke svým zaměstnancům a chránit životní prostředí, to jsou nejčastěji uváděná očekávání lidí od aktivit velkých firem na poli CSR. Zejména mladší lidé vítají logicky také aktivity, které se týkají vzdělávání.

 

Co by měly velké firmy v rámci CSR nejvíce podporovat?

Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2016, listopad 2016, n=1009

 

Cílem projektu CSR & Reputation Research je zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti v ČR. Projekt je realizován od r. 2010 a umožňuje časové porovnání. 

Další informace o projektu naleznete na https://www.csr-ipsos.cz/.

 

Aktuality