Vliv znečištění na centrální nervový systém

11. 06. 2017

Na Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády udržitelného rozvoje zazněla dne 6.6.2017 zajímavá přednáška Radima J. Šráma, z Ústavu experimentální mediciny AV ČR na téma Vliv znečištění (PM2,5 a polycyklickými aromatickými uhlovodíky) na centrální nervový systém CNS. Prezentaci najdete v příloze.

Ke stažení :

RJSram VUD RVUR 6. 6. 2017.pdf (1.2 MB)
Aktuality