Oznámení: Cyklostrategie EU: Předání komisařce EU pro dopravu Violetě Bulcové na konferenci Velo-city 2017 dne 16. června 2017

12. 06. 2017

Přesně před rokem nás komisařka EU pro dopravu požádala, abychom zjistili, jaká je skutečná přidaná hodnota EU v oblasti rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, a abychom ukázali, že tyto myšlenky podporuje velké množství nejrůznějších subjektů. Dnes můžeme s radostí oznámit, že přesně to jsme také udělali, když jsme připravili Cyklistickou strategii EU: Doporučení, jak do roku 2030 posílit tzv. zelený růst a efektivní systém mobility. 16. června v rámci konference Velo-city bude Cyklostrategie EU předána eurokomisařce Bulcové. Ve stejný den zašleme Evropské komisi otevřený dopis s žádostí, aby Cyklostrategii EU zařadila do pracovního programu EK pro rok 2018 nebo do programu navazujících iniciativ.

V průběhu několika minulých měsíců náš tým, který je součástí expertní skupiny pro Cyklostrategii EU, s přispěním asi tisícovky dalších subjektů z 37 států (nevládních organizací, akademických pracovníků, firem i měst) usilovně pracoval na 11 kapitolách Cyklostrategie EU. Doporučení, která strategie obsahuje, směřují vůči evropským, národním, regionálním i místním orgánům, a pokud se podaří je implementovat, podmínky pro cyklisty v Evropě se v mnohém zlepší, počty cyklistů se budou zvyšovat a přínosnost a přidaná hodnota cyklodopravy vzroste.

Doporučení cyklostrategie zahrnují veškeré aspekty, které zastánci cyklodopravy a evropská cyklistická komunita prosazují a které by umožnily mimo jiné zrovnoprávnění cyklodopravy s ostatními způsoby dopravy, zvýšení podílu cyklistické dopravy v průměru o 50 %, snížení počtu vážně a smrtelně zraněných cyklistů o polovinu a zdvojnásobení evropských investic do projektů v oblasti cyklodopravy v následujícím investičním období 2021 – 2027. Jde o aspekty týkající se změn dopravního chování, pro-cyklistické infrastruktury, regulace motorových vozidel, multimodality a inteligentního dopravního systému, finančních a daňových podmínek, cyklistického průmyslu na území Evropy, řízení a konečně i monitorování a evaluace. Podrobný přehled přínosů cyklistické dopravy a její vztah k Cílům udržitelného rozvoje jsou uvedeny ve dvou přílohách.

Ačkoliv příprava dokumentu byla ukončena a nyní je strategie v rukou Evropské komise, její oficiální přijetí je stále předmětem diskuze a ovlivněno nejrůznějšími politickými tlaky. Bez ohledu na následné kroky jsou formulovaná doporučení skvělou základnou pro budoucí rozvoj cyklistické dopravy v Evropě.

Se srdečným pozdravem,

Váš tým kampaně za Cyklostrategii EU

Brusel, 12. 6. 2017

Více informací: www.cyclingstrategy.eu

Kontaktní osoba:
Fabian Küster
Emelie de Wagt
+32 2 880 92 74 (in Brussels)
Rue Franklin 28
Brussels, BRU 1000
Belgium

 

Aktuality