Mezinárodní srovnání práv cyklistů vzniklo v Lucembursku

15. 10. 2017

Rakouská firma komobile připravila pro lucemburské ministerstvo dopravy komplexní mezinárodní studii osvědčených postupů v oblasti dopravních zákonů a předpisů, které nějakým způsobem ovlivňují podporu pěší a cyklistické dopravy. Analýza ke studii byla prodena v Rakousku, Dánsku a Španělsku. V rámci studie vznikla spolupráce s dánskou kanceláří MOE/Tetraplan a švýcarskou Citec Ingénieurs Conseils SA, vedená rakouským komobile. V dalším, odděleném projektu proběhla analýza v Belgii, Francii, Německu a Holandsku.

Studie nabízí podnětný a komplexní přehled toho, jak jednotlivé státy přistupují k politice a plánování pro cyklisty a chodce. Na základě výsledků studie probíhají další diskuze o konkrétních tématech, které by mohly zasáhnout i do znění nové verze pravidel silničního provozu v Lucembursku.

Návrhy směrnic a právních rámců

Témata zkoumaná v rámci analýzy byla rozdělena podle plánovacích, právních a sociálních aspektů. Samozřejmě tato témata zahrnují širokou škálu aspektů aktivní mobility. Analýza se týkala velmi aktuálních problémů, např. jak státy řeší boční vzdálenost mezi cyklistou a projíždějící motorovou dopravou nebo povinné využití cyklistické stezky, případně specifická pravidla pro cyklisty, kteří jedou ve skupině.

Kromě toho byla důkladně prozkoumána i opatření specifická jen pro určité státy, jako obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách, odbočení vpravo pro cyklisty na semaforech, nebo zvláštní práva/povinnosti cyklistů a chodců na dopravně zklidněných komunikacích či v zónách bez aut. A v neposlední řadě se zkoumání týkalo i pravidel, která omezují nepříjemné situace, do nichž se cyklisté a chodci mohou dostat, stejně jako pravidel platných pro řidiče motorové dopravy, ale nevztahující se na cyklisty.

 

Zaměřeno na: odbočení vpravo na červenou

Zvláštní ustanovení pro cyklisty si razí cestu Evropou přes pilotní projekty. Na jedné straně je příčinou celé řady nedorozumění a následných diskuzí, ale současně – a především – zajišťuje plynulý nepřerušovaný provoz cyklistů - jde o povolení odbočit vpravo i na červenou. V závislosti na konkrétní situaci by tak cyklisté mohli bez ohledu na dopravní signalizaci pokračovat i v jízdě rovně, nebo dokonce odbočit vlevo. Radlobby Österreich na základě průzkumů, které provedla Technická univerzita ve Vídni spolu s rakouským ministerstvem dopravy, porovnal, jak k této problematice přistupují v různých evropských zemích.

 

V Holandsku povolení cyklistům odbočit vpravo na červenou povoluje zákon již od roku 1991. Francie ho následovala až v roce 2012 po dvouletém pilotním testování. Především v Bordeaux, Paříži, Nantes, Štrasburku, Valencii a Mulhouse se s tímto opatřením můžete setkat všude. Úspěšné pilotní testování proběhlo i v Bruselu a na jeho základě bylo odbočení vpravo na červenou pro cyklisty uzákoněno na celém území Belgie. Také v Dánsku vedla úspěšná testovací fáze v letech 2013 – 2015 až k trvalému uzákonění od roku 2016. Od loňska je tato možnost zákonná i ve Slovinsku. V německých zemích je tato výjimka udělena jak cyklistům, tak automobilům už po několik desetiletí. To znamená, že pro více než 180 milionů obyvatel těchto států je legální odbočit vpravo na červenou, pokud to dovolují doplňkové značky na specifických světelných semaforech.

 

Jde o jednoduché, bezpečné a nízkonákladové opatření, které podporuje cyklodopravu, usnadňuje cyklistům jízdu v provozu a zvyšuje plynulost dopravy, zkracuje čekací dobu na křižovatkách a posiluje odpovědnost jednotlivce. Opatření také minimalizuje čas, který cyklista stráví v tzv. mrtvém úhlu, což významně zvyšuje jeho bezpečnost. Veškeré pilotní testy potvrdily, že uvedené opatření zvyšuje bezpečnost všech účastníků provozu. Ve Švýcarsku probíhalo testování také v Basileji od roku 2013: v souvislosti s testovací fází nebyla zaznamenaná ani jedna dopravní nehoda. V Rakousku podle tamního ministerstva dopravy není testování možné. Přednost v jízdě je však i zde předmětem diskuzí stejně jako ve Švédsku nebo Maďarsku.

Prezentace TU Vídeň ke stažení zde (v němčině)  HERE (PDF)

 

Zdroj:

http://radkompetenz.at/en/1978/traffic-law-and-bicycles-a-european-comparison/

Aktuality