SČÍTÁNÍ DOPRAVY

Základní odkazy:

Sčítání dopravy: www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Scitani-dopravy
Sčítání cyklistů: www.mereninavstevnosti.cz

INSPIRACE

  • Systém RODOS pomáhá řidičům i dopravním plánovačům. Technologie otevírají nové možnosti pro sledování a řízení dopravy a mobility. Konference s názvem Nástroje pro mobilitu 21. století, která se konala v Praze, představila výsledky několik let trvajícího výzkumu centra RODOS. Prestižní událost spojenou se zasedáním Světové silniční asociace (World Road Association, PIARC, AIPCR) navštívilo na 120 dopravních expertů ...více
  • ŘSD dne 29.3.2017 zveřejnilo výsledky celostátního sčítání dopravy z rioku 2016. Co nám data říkají o nás? Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo výsledky celostátního sčítání dopravy a porovnalo údaje s lety 2010 a 2016. Na drtivé většině úsecích se doprava zvýšila, na některých je doprava dokonce třikrát vyšší. Ze statistiky vyplývá, že doprava se zvyšuje na všech monitorovaných místech, a to minimálně v procentech, tradičně velmi vytížené je okolí Prahy a výpadové ...více
  • Cestování vlakem se stalo fenoménem doby. Svaz cestujících ve veřejné dopravě vydal tiskovou zprávu (29.3.2017), ve které komentujeme statistiky počtu přepravených cestujících na železnici v ČR, které zveřejnilo ministerstvo dopravy.TZ: Cestování vlakem se stalo fenoménem doby, přeprava cestujících na železnici je nejvyšší v historii ČR. Přeprava cestujících na české železnici pokračuje v růstu již sedmým rokem v řadě. ...více
  • RODOS: Centrum pro rozvoj dopravních systémů. Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele ...více
  • Historicky první sčítání cyklistů v Přerově ukázalo potřebu nových cyklostezek. Celkem 42 572 průjezdů cyklistů napočítali v Přerově, během měření v květnu a v září, které probíhalo na 32 místech. Historicky první průzkum intenzit cyklistické dopravy zpracovala Vysoká škola logistiky, která sídlí také v Přerově. Podobné výzkumy slouží ...více