Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku

10. 09. 2019

O pojmu Mobilita jako služba/MaaS se zatím málo ví. Vycházíme proto opět z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a jedna kapitola se dotýká i tohoto tématu.

Z teorie víme, že MaaS představuje posun od osobních způsobů dopravy k řešením mobility, která jsou přijímaná jako služba. To je umožněno kombinací dopravních služeb od poskytovatelů veřejné a soukromé dopravy prostřednictvím jednotné brány, která vytváří a řídí cestu, za kterou mohou uživatelé platit pomocí jediného účtu. Uživatelé mohou zaplatit za cestu nebo měsíční poplatek. Klíčovým konceptem MaaS je nabídnout cestujícím řešení mobility na základě jejich cestovních potřeb. 

Výhody Mobility-as-a-Service

MaaS podporuje multimodalitu. V současnosti lidé ve svém každodenním životě používají různé způsoby dopravy, a pokud každý z nich představuje jiný způsob placení, jinou jízdenku či jinou aplikaci, uživatel je pod tlakem. Konfrontace s rozmanitou nabídkou a velkým množstvím informačních zdrojů může v člověku vyvolat nepříjemné pocity.

Integrované řešení, které vyhovuje potřebám uživatelů, představuje koncepce Mobilita jako služba/MaaS. Jde o přístup k různým možnostem dopravy, jako jsou tramvaje, vlaky, jízdní kola, sdílená auta nebo autobusy, na jediné platformě. Platforma je schopná zkombinovat jednotlivé dopravní možnosti a nabídnout bezproblémovou cestu včetně informací v reálném čase a nabídkou různých možností platby.

Maas v praxi - Uničov?

Koncepce je stále v plenkách a v jednotlivých evropských státech má různou podobu.

První příklad je ale vložen z Uničova, který vznikl na základě rozhovoru se starostou města z 9. 9. 2019. Právě tento den začala stavba elektrifikace trati Olomouc - Šternberk - Uničov, jejíž součástí bude i výstavba řady parkovacích stání pro auta a pro jízdní kola na všech zastávkách a nádražích. Díky tomu obyvatelé v daném koridoru nebudou muset do Olomouce dojíždět auty, ale budou moci využít modernizovanou trať. V Olomouci by pak mohli na jednu jízdenku využít městskou hromadnou dopravu a později snad i místní carsharing a bikesharing. To by byl ideální scénář MaaS pro olomouckou aglomeraci. Zatím je to jen vize, ale je potřeba o tom začít vést diskuse.

A nyní zpět k časopisu Thinking Cities a zkušeností z Antverp a Turku.

ANTVERPY – TRŽNICE PRO KONCEPCI MAAS

Koncepci SWtA (Smart Ways to Antwerp) tvoří nástroje a opatření, které mají podpořit volbu udržitelných způsobů dopravy tam, kde je to možné, změnit dopravní vzorce, snížit dobu cestování a usnadnit rozvoj multimodality; to vše nejen u osobní, ale i nákladní dopravy.

Krátce po spuštění programu SWtA bylo zřejmé, že povědomí veřejnosti o široké nabídce v oblasti mobility není valné, stejně jako schopnost hledat potřebné informační zdroje. Bylo jasné, že město potřebuji multimodální plánovač dopravy. Ten byl vyvinut ve spolupráci s Be-Mobile, lídrem na trhu s chytrou mobilitou, a na základě různorodých uživatelských scénářů spojuje jednotlivé způsoby dopravy, s nimiž se uživatel může v ulicích Antverp setkat.

Prostřednictvím webu a aplikace najde uživatel možnosti pro plánovanou trasu, které kombinují auto, veřejnou dopravu, sdílená kola, park&ride systémy i chůzi. Uživatel je seznámen i s případnými objížďkami nebo pracemi na silnicích.

Uživatel ke změně dopravního chování potřebuje dopravního rádce, neméně důležitá je ale vhodná nabídka v oblasti služeb mobility. Proto vznikla Tržnice pro mobilitu, která sdružuje široký výběr poskytovatelů služeb.

Jak se ukázalo, pro úspěšné a efektivní fungování koncepce MaaS v Antverpách je nezbytná hlubší spolupráce mezi městem a různými zainteresovanými subjekty.

TURKU – CHYTRÁ MULTIMODÁLNÍ MOBILITA

Stejně jako v případě mnoha dalších malých a středně velkých měst se koncepce MaaS finskému městu Turku zamlouvá proto, že usnadňuje integraci různých opatření v oblasti mobility, včetně řešení pro první a poslední kilometr, pro oblasti s nízkou poptávkou po dopravě nebo pro optimalizaci parkovacího prostoru. To vše pomáhá zvyšovat efektivitu celého dopravního systému bez nutnosti velkých investic.

Dalším úkolem koncepce MaaS v Turku je pomoci vytvořit nová řešení, která zvýší úroveň služeb veřejné dopravy a sdílené mobility, která se stane skutečnou alternativou k osobní automobilové dopravě. Kombinace těchto opatření by měla městu a jeho obyvatelům zajistit lepší podmínky pro život a práci.

Cílem je, aby veřejnost i zaměstnanci města byli o nových službách MaaS informováni a aby vznikly vhodné, udržitelné a dostupné alternativy k vlastnictví osobních aut.

V současnosti jsou v přípravě obchodní modely, které by měly usnadnit spolupráci mezi stávajícími poskytovateli služeb, a také rozvoj nových balíčků služeb. Ty budou později uvedeny na trh prostřednictvím různých komunikačních kanálů.

Autoři Katia Kishchenko, Ana Dragutescu, Roope Virta, Giorgio Ambrosino, Saverio Gini a Richard Adam.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Dokumenty

E_02_02_SO071503_05.pdf (504 kB)
Aktuality