SUSTRANS a nový Fond Bezpečnější cesty do škol. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a Fond zábrany škod .

31. 05. 2018

Je třeba si hrát, umět kombinovat, být vizionář a propojovat nepropojitelné. Původně to měla být jen novinka ze Skoska, o novém fondu Bezpečnější cesty do škol, který spustila organizace SUSTRANS. Pak jsme si ale položili jednu otázku. Jak bude daná informace použitelná pro české prostředí, když víme, že na bezpečné cesty do škol má naše odborná veřejnost trohu jiný pohled? Dívají se na to především z pohledu bezpečnosti a nikoliv z pohledu, aby motivovali děti a jejich rodiče chodit do školy pěšky, jezdit na kole, či používat další možnosti, nikoliv aby rodiče je dováželi do školy autem. V tomto kontextu pak přichází na řadu otázka bezpečnosti - vytvářet uživatelsky bezpečné prostředí.

Nemusíme ale plakat, pokusme se najít řešení!

Znáte Fond zábrany škod? Je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění, zákonem č. 160/2013 Sb. (výňatek ze zákona č. 160/2013 Sb.) - více viz legislativa. Kdo spravuje Fond zábrany škod? Česká kancelář pojistitelů, která je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou oprávněni na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod. Kde vznikají zdroje Fondu zábrany škod? Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod. Takto získané prostředky spravuje ČKP. Jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Více sledujte na stránkách - https://www.fondzabranyskod.cz/.

A otázka je jednoduchá. Může se tento fond zábrany škod inspirovat novým fondem Bezpečnější cesty do škol, který koncem května spustil Sustrans? Jistěže může, jen je třeba trochu odvahy se na problematiiku podívat novým pohledem.

O čem je skostský fond?

Fond financuje skotská vláda a realizuje Sustrans Scotland s cílem proměnit cestu do školy a ze školy v bezpečnou, atraktivní a zdravou variantu a podpořit děti i rodiče, kteří mají zájem o aktivní dopravu.

O podporu z fondu se mohou ucházet i projekty zaměřené na řešení nebezpečných dopravních situací v okolí škol, budování přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty s předností nebo vytváření přátelštějšího prostředí u vchodů do škol.

Je skutečně povzbudivé vidět, že počty dětí, které denně jezdí do školy na kole, se zvyšují. Nejrůznější výzkumy nám dokazují, že vyšší fyzická aktivita přináší do života člověka zdraví a radost. Když budeme mladé lidi motivovat k aktivní dopravě do škol, můžeme dosáhnout toho, že si skotské děti odnesou zdravější dopravní návyky i do pozdějšího života.“

Letošní 10. ročník průzkumu Hands Up, který zjišťuje, jak se děti běžně dopravují do školy, přinesl i dosud nejvyšší počet účastníků - 515 005 žáků a studentů mateřských, základních, praktických a středních škol.

Průzkum zásadním způsobem pomáhá orgánům místní samosprávy a dalším partnerům vytvořit si přesnější představu o tom, jak skotské děti cestují do školy a ze školy, a najít oblasti, kde je potřeba vyvinout větší úsilí.

Průzkum Hands Up je velmi cenným nástrojem, který místní samosprávě nabízí příležitost nahlížet na údaje o dopravě do škol v regionálním kontextu.

Podrobné výsledky průzkumu Hand Up Scotland Survey

Podle průzkumu skotské sekce Sustrans dosahují počty dětí, které jezdí do školy na kole, v současnosti dosud nejvyšších čísel.

Zjištěné závěry jsou součástí každoroční oficiální skotské statistiky 2017 Hands Up Scotland Survey. Průzkum financovala organizace Transport Scotland a realizoval Sustrans Scotland společně s 32 místními a městskými úřady na území Skotska.

V roce 2017 celkem 3,7 % žáků a studentů uvedlo, že jezdí do školy na kole – v roce 2010 jich bylo jen 2,8 %. Nárůst byl větší mezi studenty středních škol, konkrétně o 0,4 % v minulých dvou letech (z 0,9 % v roce 2016 na 1,3 % v roce 2017).

Aktivní doprava je ve Skotsku stále nejčastěji uváděným způsobem, jak se děti do škol dopravují. Celkem 48,8 % dětí uvedlo, že se do školy dostanou některým z aktivních způsobů, konkrétně 3,7 % jede na kole, 2,8 % na koloběžce a 42,3 % chodí pěšky. V případě pěší dopravy došlo od roku 2016 k poklesu.

16,5 % dětí jezdí nejčastěji autobusem a 24,5 % autem, případně taxíkem (22,8 %, resp. 1,6 %). 9,7 % využívá systému Park&Stride (rodiče nebo doprovod zaparkují auto v předem domluvené zóně a poslední úsek cesty jdou s dětmi do školy pěšky, obvykle 5-15 minut).

Ředitel Sustrans Scotland John Lauder ve svém komentáři k závěrům průzkumu řekl: „Chtěli bychom poděkovat všem školám, které se zapojily do letošního ročníku Hands Up Scotland Survey.

Překlad. Asociace měst pro cyklisty

Zdroj, na základě kterého byl připraven tento článek: https://www.sustrans.org.uk/news/levels-pupils-cycling-school-scotland-continue-increase


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)

Aktuality