2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“

05. 08. 2018

Tým Akademie městské mobility se bude účastnit 2. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLY pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“, která se bude konat ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku. Vracíme se tak na místo, kde byly položeny základy této akademie. Vźdyť s městem Lipsko spolupracujeme už od roku 2011. V roce 2016 jsme se mohli nálsedně seznámit s německou iniciativou The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM), nebo s globálním projektem Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility.

Budeme se vzdělávat společně s VÍCE NEŽ 120 odborníky z praxe, doktorandů i akademiků Z CELKEM 31 STÁTŮ. Sledujte nás na našem webu i na sociálních sítích a získejte informace o posledních novinkách.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Městská mobilita je klíčovým faktorem udržitelného rozvoje v našem století. Abychom zvládli stále náročnější požadavky na mobilitu v expandujících městech, ale zároveň zachovali a zlepšovali jejich obyvatelnost, musíme zajistit, aby systémy dopravy ve městech byly udržitelné. Má-li být mobilita ve městech úspěšná, musíme zohlednit i jiné obory jako dopravní plánování, urbanismus i technický rozvoj. Složitost a komplexnost tématu vyžaduje spolehlivé a trvalé vzdělávání. V rámci letní školy se budeme společně věnovat různým metodám a přístupům k řešení těchto otázek.

PROGRAM

Součástí programu jsou přednášky o výsledcích výzkumů a příkladech nejlepší praxe, večerní přednášky pro veřejnost i několik exkurzí. Kromě toho se můžete aktivně zapojit do práce v designovém studiu a společně s partnerským městem Lipskem řešit problémy města a dopravy. Výsledné návrhy budou poprvé představeny 10. srpna, a také během Evropského týdne mobility 16. – 22. září v Lipsku.

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

Na Mezinárodní letní škole 2018 budeme prezentovat a diskutovat o nejrůznějších tématech z oblasti udržitelné mobility a rozvoje měst. Jednotlivé vstupy zajistí přednášející z univerzit v Drážďanech, Trieru a Vídni, z Institutu pro politiku dopravy a rozvoje (ITDP), C40 Finance Facility (CFF) a Německého institutu pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Kromě toho se s námi o praktické zkušenosti s udržitelnou mobilitou podělí i urbanisté z měst Durban (Jihoafrická republika), Santiago de Chile (Chile), Novosibirsk a Jekatěrinburg (Rusko) a Lvov (Ukrajina).

Seznam přednášejících a celý program naleznete v příloze.

V letošním roce se seznámíme s INICIATIVOU TRANSFORMACE MĚSTSKÉ MOBILITY (TUMI). Tato iniciativa umožňuje vytvořit udržitelnou městskou mobilitu v zemích s rozvíjející se ekonomikou. Nabízí technickou a finanční podporu pro inovativní nápady. V iniciativě TUMI se německé federální ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj rozhodlo spojit síly některých předních světových institucí v oblasti udržitelné mobility se sítěmi měst a dalšími think tanky, aby společně realizovaly projekty přímo v místech, kde je jich nejvíc třeba. Mezi partnery patří ADB, CAF, WRI, ITDP, UN-Habitat, SLoCaT, ICLEI, GIZ, KfW a C40. Posun směrem k udržitelné městské mobilitě vyžaduje i transformaci politických a investičních rozhodnutí. TUMI bude podporovat projekty rozvoje vůdčích schopností a budování kariéry, určené pro představitele měst, politiky, úředníky, projektanty, plánovače a studenty – nakonec půjde o 1000 osob z různých koutů světa. Věříme, že budování kapacit, mobilizace investic a podpůrný přístup jsou nejúčinnější opatření, jak dosáhnout stanovených cílů a udržitelné budoucnosti měst.

Odkazy: 
[1] http://www.dobramesta.cz/cim-se-inspirovala
[2] https://transformative-mobility.org/ 
[3] https://ecomobility.org/international-summer-school-2018-sustainable-mobility-made-in-leipzig/ 
[4] https://www.sutp.org/files/contents/documents/News/iNUA-Paper.SustainableUrbanMobilityPlans%20(2).pdf 
[5] http://www.german-sustainable-mobility.de/wp-content/uploads/2015/01/GPSM_Discover-Leipzig-Sustainable-Transport.pdf 
[6] https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/L_iNUA/iNUA-Cycling_20171010.pdf 
[7] https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/L_iNUA/iNUA-Paper.Gender%20and%20Urban%20Transport.pdf 
[8] https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/L_iNUA/iNUA-5-transitalliances_final.pdf 
[9] https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/L_iNUA/iNUA-6-AccessibleUrban%20_02022018.pdf 
[10] https://www.itdp.org/2017/06/23/tod-standard/ 
[11] https://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/A_Sourcebook/SB1_Institutional-and-Policy-Orientation/GIZ_SUTP_SB1e_getting_people_on_board.pdf 
[12] http://www.transformative-mobility.org 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Program

ISS18_program.pdf (376 kB)
Aktuality