Dnes 16. 9. 2018 začíná kampaň Evropský týden mobility

16. 09. 2018

Právě dnes začíná kampaň EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, která se již tradičně snaží upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Městské úřady mohou v rámci týdne od 16. do 22. září realizovat řadu aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy – jedná se o skvělou příležitost vyzkoušet nová dopravní opatření a inovativní řešení pro snížení emisí z používání automobilů a dopravy, testovat nové technologie a získat potřebnou zpětnou vazbu od veřejnosti.

 Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2018 se tímto tématem stala „multimodalita“. Multimodalita podporuje používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží. Kombinace různých druhů dopravy představuje maximalizaci jejich přínosů z hlediska nákladů, rychlosti, flexibility, pohodlí, spolehlivosti atd. Má také přínos pro společnost jako celek např. formou snížení znečištění životního prostředí a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví.

Vlastnictví a používání automobilu stojí peníze. Vedle toho inteligentní kombinace alternativních způsobů přepravy je často levnější: chůze je zdarma, náklady na jízdní kolo nebo měsíční jízdné na veřejnou dopravu jsou (relativně) nízké a zahrnují vše v jednom (parkovné, pojištění, pohonné hmoty atd.). I možnosti sdílené mobility jsou konkurenceschopné.

Účast v kampani je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit a možností realizovat kampaň v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednotlivých akcí.

Města se mohla připojit k dalším evropským městům a zaregistrovat svůj program a činnosti na webu http://registration.mobilityweek.eu/login.php?. Více informací lze najít na oficiálních stránkách kampaně: https://www.mzp.cz/cz/news_etm_2018

Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete na http://www.mobilityweek.eu.

Podklady ke stažení

Jako příklad jsme si vybrali program dvou českých měst.

Třinec - ke stažení je nejen program, ale i styl komunikace.

Zlín - pokud jde o téma čisté mobility, tak kromě kontinuálního rozšiřování cyklistické infrastruktury a modernizaci a ekologizaci provozu MHD šla radnice příkladem v zařazení elektromobilů do vozového parku: http://www.zlin.eu/po-technickych-sluzbach-zlin-a-dszo-poridil-elektromobily-i-zlinsky-magistrat-aktuality-4502.html

Jak jsou na tom další města?


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality