Městům je nabízen speciální výukový program, který zahrnuje tyto aktivity:

 • vytvoření komunikačního plánu na míru,
 • zapojení do kampaně City Changers,
 • umístění výstavy Města s dobrou adresou,
 • místní šetření a diskuse nad stávající situací ve městě,
 • workshopy pro koordinátora politiky, mobility a pro úředníky ostatních odborů,
 • beseda s veřejností (případně nad výstavou Město s dobrou adresou),
 • konzultace na vytvoření „komunikační“ strategie, šitou městu na míru,
 • spolupráce na vytvoření stránek „šitých na míru“ danému městu, dle šablony www.zlin.dobramesta.cz, aneb aplikace získaných poznatků do webového portálu,
 • poradenství k jednotlivým tématům udržitelné městské mobility.
 • představení učitelům škol projekty, které mohou zahrnout ve své výuce:
 • vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě - http://vmud.cz/
 • vzdělávací program: Oblékáme Hada Edu - http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/

Města, která mají zájem o tento program, mohou kontaktovat koordinátora značky Město s dobrou adresou, Jaroslava Martinka, na telefonu 602 503 617, nabo e-mailem. jarda@dobramesta.cz.

Poznámka:
Za účelem pomoci městům s realizací plánů městské mobility byla vytvořena pilotní webová stránka www.zlin.dobramesta.cz, jejíž cílem bylo „převyprávět“ generel dopravy do rétoriky plánu městské mobility. Nejde tak tedy o web, ale o prezentaci nové filosofie, přístupu řešení městské mobility.

Filosofie a tedy i web městské mobility je postaven na pěti pilířích:

 • Představit ŽIVOT VE ZLÍNĚ pomocí vizí, úvah a řečí čísel a faktů, aneb představení analýzy z jiného úhlu pohledu
 • Představit významné dopravní stavby se ve Zlíně chystají v následujících letech, ale z pohledu filosofie městské mobility. VÍCE NAJDETE V ZÁLOŽCE "REALIZACE"
 • Vybízet ke spolupráci veřejnost. Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE.
 • Představení všech, kteří se spolupodílí na realizaci plánu
 • Sázet na vzdělanost - „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“ Albert Einstein. KNIHOVNA má vám pomoci mnohé dovysvětlit.


I vaše město může mít podobný webový portál. Prezentace na internetu má ovšem smysl jen tehdy, pokud web bude zástupce města dále spravovat, dávat sem aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné mobility s veřejností. Web je tedy jen prvním nástrojem.

Do programu se dále zapojila tato města: