Novinky v Plánu mobility pro město Přerov

11. 07. 2017

Plán mobility pro město Přerov je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

Dne 29.6.2017 byla zveřejněna návrhová část, která obsahuje přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2035), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy.

Zároveň přinášíme vybrané aktuality z návrhové části:

Co je navrhováno v automobilové dopravě?

Návrh zón 30 pro Přerov

Pěší doprava

Informace jsou zveřejněné na webu http://mobilita-prerov.eu/.

Aktuality