Převálcuje evropská reforma DPH budoucí trh s elektrokoly?

21. 03. 2018

Evropská komise zveřejnila návrh na reformu systému DPH v zemích EU. Dobrou zprávou je snížení nebo zrušení DPH u klasických jízdních kol, což se jistě pozitivně projeví na celém trhu; špatnou zprávou je vyjmutí elektrických jízdních kol z tohoto opatření, tzn., že členské státy budou v jejich případě povinně uplatňovat standardní sazby DPH.

Evropská komise ve svém posledním návrhu reformy systému sazeb DPH  předložila svůj plán poskytnout členským státům větší flexibilitu při stanovování sazeb DPH. Ve stručnosti platí, že při dodržení vážené průměrné sazby DPH ve výši 12 % mohou členské státy stanovit sníženou, nebo dokonce nulovou sazbu DPH na veškeré zboží s výjimkou toho, které je uvedeno na konkrétním seznamu. U zboží na seznamu musí platit standardní sazba DPH nejméně 15 %.

Standardní sazba DPH by měla mimo jiné platit u prodeje, pronájmu, údržby a oprav dopravních prostředků a palivového pleje i plynu. Od této povinnosti by byly osvobozeny jen dopravní prostředky jako bezmotorová jízdní kola, dětské kočárky a invalidní vozíky, dále pak auta bez spalovacího motoru, tedy elektromobily a auta na vodíkový pohon. Z toho vyplývá, že výhodná snížená či nulová sazba DPH může být stanovena pro jízdní kola bez elektrické podpory, ale také elektromobily, zatímco v případě elektrokol budou členské státy povinny uplatňovat standardní sazby DPH.

Ve srovnání se současným nastavením systému to znamená jisté zlepšení alespoň pro jízdní kola bez elektrické asistence, protože dosud nemohou členské státy uložit sníženou sazbu DPH na prodej žádného typu jízdních kol. ECF se však domnívá, že možnost uplatnění snížené sazby DPH by v rámci reformy systému DPH měla být rozšířená i na elektrická jízdní kola. Elektrokola jsou v současnosti rozhodně nejprodávanější elektrická vozidla na území EU, především proto, že představují celou řadu výhod pro všechny, pro které je klasické jízdní kolo problematické. Elektrokola zpřístupňují kopcovité terény, zkracují vzdálenosti pro každodenní dojíždění, jsou velmi vhodná pro starší cyklisty.

Kromě toho řada států jako Švédsko, Francie nebo Rakousko zavedla program odměn, který pomůže zvýšit zájem spotřebitelů o trh s elektrickými jízdními koly (viz zpráva ECF “Elektromobilita pro všechny”). Dopravní komise ve španělském parlamentu zase nedávno hlasovala o návrhu na zavedení fiskálních pobídek v oblasti cyklistiky, včetně prémiového prodeje elektrokol a snížení DPH pro klasická i elektrická jízdní kola. Možnost uplatnit sníženou či nulovou sazbu DPH by tato politická opatření podpořila na celostátní úrovni, zatímco současný návrh je narušuje.

V nadcházejících měsících se bude ECF společně se svými partnery snažit přesvědčit evropské instituce o tom, že konečná podoba systému sazeb DPH v zemích EU by měla být koherentní a logická, i pokud jde o podporu udržitelné mobility, a proto by měla zahrnovat možnost uplatnění snížených sazeb DPH na prodej elektrokol. Vzhledem k tomu, že otázky daní jsou ve výlučné kompetenci jednotlivých členských států, zastoupených v Radě EU, bude tato záležitost vyžadovat práci především na národní úrovni. Proto bychom rádi vyzvali zainteresované organizace a firmy, aby nás kontaktovaly, a mohly tak být informovány o všech následujících krocích.

Autor Holger Haubold
Překlad:
Asociace měst pro cyklisty
Zdroj:
https://ecf.com/news-and-events/news/will-e-bikes-get-run-over-eu-vat-reform

 


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality