Cyklistika jako indikátor kvality života

02. 04. 2018

Nejnovější žebříček celosvětově uznávaného indexu kvality života byl zveřejněn koncem března 2018 a jak Asociaci měst pro cyklisty, tak i Evropskou cyklistickou federaci opět velmi těší skutečnost, že na předních místech se umístila města přátelská k cyklistům

Posoudit a ohodnotit celkovou obyvatelnost města není vůbec jednoduché, protože faktorů, které přispívají k „dobrému životu“, je celá řada a jsou velmi rozmanité. Mercer je v současnosti nejvýznamnější poskytovatel dat o kvalitě života pro zaměstnance, kteří jsou vysláni za prací do zahraničí, a jeho Žebříček kvality života ve městech je cennou (a oceňovanou) publikací. Klima, snadnost či obtížnost komunikace a fyzická vzdálenost ovlivňují úspěšnost každé podobné zahraniční mise a dobré podmínky v oblasti mobility jsou pro kvalitu života vždy klíčové.

Je (nebo není?) překvapením, že žebříček deseti nejlepších měst k životu zahrnuje několik členů sítě Města a regiony pro cyklisty (CRfC - Cities and Regions for Cyclists) nebo hostitelských měst konference Velo-city. Je tedy zřejmé, že podmínky pro cyklisty znamenají hodně, pokud jde o volbu místa pro život! 

  1. Vídeň (Rakousko), člen sítě CRfC, hostitel Velo-city 2013
  2. Curych (Švýcarsko)
  3. Auckland (Holandsko)
  4. Mnichov (Německo), člen sítě CRfC
  5. Vancouver (Kanada), hostitel Velo-city 2012
  6. Düsseldorf (Německo)
  7. Frankfurt (Německo)
  8. Ženeva (Švýcarsko)
  9. Kodaň (Dánsko), člen sítě CRfC, hostitel Velo-city 2010
  10. Basilej (Švýcarsko), člen CRfC

Poznámka. Na konferenci City Changers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava) jsme dávali za příklad město Ljublana, která obvšem skončila až na 75. místě, kdežto Praha na 69. místě. I to je důkazem, že tady nejde o soutěž v pravém slova smyslu, ale především o isnpiraci. 

Vídeň, která jako první investovala do moderního a integrovaného systému veřejných jízdních kol v Evropě, byla nedávno vyhlášena i vítězem Ceny Evropského týdne mobility 2017. Jak uvedla Maria Vassilakouvá, místostarostka Vídně:

„Představitelé Vídně jsou zcela oddáni myšlence rozšířit cyklistickou dopravu na celém území města. Podle našich plánů by do roku 2025 mělo 80 % všech každodenních cest připadnout na ekologicky šetrné způsoby dopravy, tedy cyklistickou, pěší nebo veřejnou dopravu. Tento cíl je reálný jen v případě trvalého a intenzivního zvyšování podílu cyklistů ve městě.“

Mnichov je se 17% podílem cyklistické dopravy obvykle vyzdvihován jako jedno z nejlepších měst pro cyklisty na světě. Podle časopisu Wired „Mnichov v posledních letech vybudoval víc cyklistické infrastruktury než jakékoliv jiné město v Německu, a to včetně dopravního značení, které pomáhá cyklistům v orientaci, nebo plánů na 14 cyklistických dálnic, které mají motivovat k jízdě na kole do města i lidi ze vzdálenějších míst“. Kromě toho se Mnichov zapojuje i do evropských výzkumných projektů, jako je např. projekt FLOW, zaměřený na snižování dopravní přetíženosti prostřednictvím opatření pro pěší a cyklistickou dopravu. Díky tomu Mnichov zůstává jedním z předních evropských měst v oblasti inovací pro udržitelnou mobilitu.

Kodani si jízdní kolo jako dopravní prostředek zvolí 62 % dojíždějících osob, což je víc než všechny ostatní způsoby dopravy dohromady. Ve všední den lidé ve městě najezdí na kolech v průměru 1,4 milionu km, díky čemuž výrazně snižují problémy s dopravními zácpami, pomáhají zvýšit kvalitu ovzduší, ale i svůj zdravotní stav a obyvatelnost města. Za zmínku stojí, že z Dánska máme nyní novou výstavu Spokojení Dánové.

Ve Vancouveru sází na to, že jízdní kola dokážou zlepšit kvalitu života všech obyvatel. Město má více než 300 km cyklistické infrastruktury a jeho představitelé jsou přesvědčeni, že „lidé cestující na kole nebo pěšky se mnohem snáz dostávají do přátelské interakce než v hromadné dopravě nebo v autě“. Primátor města Gregor Robertson sdělil ECF, že „Vancouver je pyšný na svůj vynikající systém veřejné dopravy, na cyklistickou síť, která roste jak do rozsahu, tak do bezpečnosti, i na rozmanité části města, vhodné pro ty, kdo preferují chůzi pěšky. Naším cílem do roku 2020 je více než 50 % obyvatel, pro které je primárním způsobem dopravy chůze, jízda na kole nebo některým z prostředků veřejné dopravy“.

Švýcarský městský kanton Basilej přijal v roce 2017 nový Generální plán rozvoje cyklistiky pod názvem “Na kole za vyšší kvalitou života”. Basilej si chce udržet své postavení města s největším podílem cyklistů v zemi, proto zařadí opatření pro cyklisty do všech stavebních a údržbových prací na silniční infrastruktuře, vytvoří souvislou, bezpečnou a atraktivní síť cyklistických tras, a také poskytne nemalé investice na kvalitní parkování pro cyklisty.

A nakonec bychom rádi zmínili holandské město Nijmegen, které je členem sítě Města a regiony pro cyklisty a v roce 2017 hostilo konferenci Velo-city – nejúspěšnější ročník konference vůbec (doposud!). Společně s Arnhemem se podařilo vybudovat v současnosti nejlepší dálnici pro cyklisty, mají úžasnou síť chráněných cyklopruhů na celém území města a jedno z největších zařízení pro parkování jízdních kol v Holandsku. Začátkem letošního roku byl Nijmegen Evropskou komisí nominován na cenu Green Capital 2018.

Tyto příklady jasně ukazují, že města, která investují do rozvoje cyklistické dopravy a pro která je při navrhování veřejného prostoru aktivní mobilita prioritou číslo jedna, bývají velmi atraktivní místa pro život i pro práci, protože nabízejí vysoký standard kvality života pro všechny obyvatele.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty. Text doplněn krátkými komentáři z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Autor Niccolo Panozzo

https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-indicator-quality-life


Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Aktuality