Článek Toxické Česko - v nelichotivém žebříčku jsme na chvostu Evropy.

09. 04. 2018

Česká republika nejvíce znečišťuje ovzduší nad  Evropou, co se týká automobilové dopravy a emisí !Na druhém místě je Polsko a na třetím Estonsko.

Odborníci z britské organizace The Eco Experts srovnávali ve své studii 25 zemí Evropské unie. Nejlepší výsledky mělo Švédsko a nejhorší Česká republika.

Více: http://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/toxicke-cesko-v-nelichotivem-zebricku-jsme-na-chvostu-evropy.html

Chcete přesnější informace? Jedná se o novinářskou kachnu, nebo je to pravda? Odpověď vám dá přednáška na téma Vliv automobilových emisína lidské zdraví (Radim J. Šrám,Ústav experimentální  mediciny AV ČR), která zazněla na Úřadu vlády dne 22. 3. 2018.

Jak z toho ven?

Existuje celá řada opatření na podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Můžeme mluvit o vzniku národní platformy městské mobility, také může hovořit o principech zpracování plánu udržitelné městské mobility.

Dnes se zaměříme ale na samotnou automobilovou dopravu. Nejbližší budoucnost, tedy postupně od roku 2020, bude ve znamení dalších omezení pro starší auta nesplňující přísné emisní normy. Zatím se jedná obvykle jen o vjezd do center měst, ale postupně se očekává úplný zákaz. Na řadu přijdou nejdříve diesely, ale v řadě měst budou rychle následovat zákazy dokonce i pro všechna osobní i užitková auta se spalovacími agregáty. Vlajku ekologického boje zvedli především zástupci měst v Evropě. Celkem je v Evropě přes 220 měst, která řeší své ekologické problémy cestou zavádění nízkoemisních zón. „Je to zjevný trend, který bude nadále pokračovat, a s nímž je třeba počítat jak teď, tak především v blízké budoucnosti“, říká prezident ÚAMK Oldřich Vaníček. Autoklub si vzal za úkol motoristy s předstihem informovat o dalším vývoji a konkrétních krocích v jednotlivých zemích i u nás.

Více: http://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/mesta-se-boji-emisi-a-zaviraji-centra-kde-plati-zakaz.html

Ale to není vše. Na Úřadu vlády dne 22. 3. 2018 zazněla zajímavá přednáška na téma: Kombinace liniového a akumulátorového napájení vozidel veřejné hromadné dopravy (Jiří Pohl, Siemens, s.r.o.). V ní se píše, že v kontinuálně probíhajícím procesu inovací dochází čas od času ke skokovým změnám. Přicházejí disruptivní (přelomové) inovace které významně posouvají meze techniky vpřed:
- vznikají nové dříve neznámé produkty,
- zanikají (ztrácejí smysl) tradiční produkty,
- mají přesah do dalších oborů,
- mění životní styl lidí,
- mění kvalifikaci lidí.

Charakteristickým rysem disruptivních inovací je rychlý nástup a celosvětová působnost.

Typické příklady: železnice, elektřina, letadla, tranzistor, televizor, počítače, internet, …

Vše nasvědčuje tomu, že přichází disruptivní inovace v oboru individuální automobilové dopravy:

1) automobily nebudou poháněny uhlovodíkovými palivy, ale elektřinou,

2) lidé budou automobily jezdit, ale nebudou je řídit,

3) lidé budou automobily využívat, ale nebudou je vlastnit.

Motivace:

  • nízká účinnost Carnotova cyklu (2/3 energie paliva se mění ve ztrátové teplo) je příčinou vysoké energetické náročnosti,
  • spalování fosilních paliv způsobuje vysokou produkci oxidu uhličitého (CO2) a tím nevratné změny klimatu (růst střední teploty Země, vysoká četnost extremních výkyvů počasí),
  • jedovaté zplodiny hoření, zejména oxid dusičitý (NO2), jemné prachové částice (PM 2,5; PM 1) a polyaromatcké uhlovodíky (PAH), zejména benzo(a)pyren vážně poškozují lidské zdraví v celém věkovém spektru (spermie, plod, choroby dětí, nemocnost dospělých, nemoci stáří).

Cíl:

  • výhradní orientace na elektrický pohon dopravních prostředků,
  • výhradní orientace na obnovitelné zdroje elektrické energie.

Nástroje:

  • pokrok v oblasti elektrických pohonů (synchronní trakční motory s permanentními magnety, IGBT měniče, počítačové řízení , …),
  • pokrok v oblasti elektrochemických akumulátorů (lithiové články),
  • pokrok v oblasti obnovitelných zdrojů,
  • stávají se nejlevnějším zdrojem.

A jako poslední možnost, kterou dnes uvádíme, jsou Li-lon akumulátory. Opět uvádíme prezentaci, která zazněla na  Úřadu vlády dne 22. 3. 2018 (Tomáš Kazda, VUT Brno).


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Přednášky na Úřadu vlády z 22. 3. 2018

RJŠrám VUD RVUR 22.3.18.pdf (618 kB)
trolej akumulátor UV ČR.pdf (2.3 MB)
Li S akumulátory pro dopravu 22.3.2018_up.pdf (2.9 MB)
Aktuality