Řešení veřejného prostoru a dopravy v rámci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region.

22. 03. 2018

Často se nyní skloňuje zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Je ale možné, že daná problematika se dá řešit i z jiného úhlu pohledu. Příkladem je město Milevsko, které získalo finanční podporu EU z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region. Cílem projektu je přímá podpora implementace konceptu Smart City v Milevsku. Aplikace tohoto konceptu bude uskutečněna prostřednictvím strategických rozvojových dokumentů využívajících progresivních technologií, dále ustanovení a činností týmu, který bude zaměřen na rozvoj a implementaci dílčích aktivit sloužících k rozvoji konceptu Smart City, a realizaci odpovídajících aktivit mířících k vytvoření pozitivního prostředí ve městě a kladného vnímání celého konceptu smart ze strany veřejnosti.

Plánované aktivity v oblasti veřejného prostoru a dopravy:

  • vytvoření dopravního modelu města řešícího také MHD a spojení regionu s místy s větší nabídkou zaměstnání (strategický dokument)
  • využití moderních technologií k řešení dopravy a parkování
  • dobudování veřejného odpočinkového a aktivního prostoru (parky, dětská hřiště, sportoviště, rozvoj cyklotras a budování cyklostezek – v návaznosti na kulturu, sport a cestovní ruch)
  • zajištění pasportizace veřejného osvětlení, inženýrských sítí a komunikací
  • vytvoření 5 letého plánu rozvoje a obnovy města (který bude přístupný veřejnosti)
  • zřízení komise pro veřejný prostor (rada architektů)
  • tvorba územních studií veřejného prostoru (především centrum města)
  • proměna vozového parku na elektro a CNG

Na podzim tohoto roku doputují do Milevska dánské výstavy, které se společně prezentují pod hlavičkou "Město s dobrou adresou". Výstavy zaměřené na mobilitu a veřejný prostor, stejně jako na životní styl Dánů, tak poslouží jako inspirace i pro jihočeské Milevsko.  

Zdroj: www.zivemilevsko.cz


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Aktuality