Propojení mobility, dopravy a kvallity ovzduší

01. 07. 2019

Je potřeba stále připomínat, že existuje silné spojení mezi tématy mobility a dopravy se souvisejícími tématy Městské agendy EU, které v principu pokrývají všechny oblasti rozvoje měst. V tomto kontextu existuje mnoho vzájemných přesahů a vazeb.

Dnes připomínáme vazbu na kvalitu životního prostředí. Toto spojení musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.

V tomto kontextu zveřejňujeme zprávu EEA Report No 24/2018, která předkládá analýzu implementace evropských právních předpisů, které se týkají kvality ovzduší, na úrovni měst a obcí, a dále identifikuje některé z důvodů, které se skrývají za přetrvávajícími problémy evropských měst právě s kvalitou ovzduší. Zpráva vznikla ve spolupráci 10 měst, zapojených do pilotního projektu z roku 2013: Antverpy (Belgie), Berlín (Německo), Dublin (Irsko), Madrid (Španělsko), Malmö (Švédsko), Milán (Itálie), Paříž (Francie), Plovdiv (Bulharsko), Praha (Česká republika) a Vídeň (Rakousko).

Zprávu je ke stažení rovněž na tomto odkaze: https://www.eea.europa.eu/publications/europes-urban-air-quality


    Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


    Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)

    Aktuality