Příručka radí obchodníkům, jak připravit zázemí nejen pro cyklisty.

19. 05. 2017

Každá pátá cesta v Praze souvisí s nakupováním. Někteří zákazníci, jako jsou například senioři, rodiny s malými dětmi v kočárcích nebo lidé na kolech, mají zvláštní potřeby a vyžadují speciální péči. Ke zlepšení přístupnosti obchodů pro tyto skupiny má napomoci nová brožura „Nakupování pro všechny“, kterou vydává spolek NaKole a hlavní město Praha.

Nová publikace "Nakupování pro všechny" shromáždila požadavky různých skupin zákazníků a nabízí také příklady řešení z praxe. Brožura je volně ke stažení, její tištěná podoba bude rozeslána do velkých obchodních center v Praze.

Díky úsilí různých odborných sdružení se už podarilo požadavky vtělit do vyhlášek a norem, například počty vyhrazených stání pro osoby se zhoršenou pohyblivostí, pro rodiny s kočárky a podobně. Kromě všeobecně známých „vozíčkářských“ parkovacích míst se u nás postupně objevují také místa pro ženy-řidičky. Nejvíce nejasností zatím panuje v souvislosti s cyklistickou dopravou a potřebami zákazníků, kteří přijíždějí na kolech.

Vydání příručky navazuje na sérii workshopů se zástupci obchodních řetězců a nákupních center v Praze. Jejím posláním je zlepšit povědomí o potřebách jednotlivých skupin zákazníků a nabídnout obchodníkům možnost konzultací. Příručku vydává spolek NaKole, s přispěním hlavního mesta Prahy.

 

Příručku v elektronické podobě si můžete stáhnout zde.

 

Aktuality