Žáci ostravských devátých tříd budou opět v květnu soutěžit. Pomůže jim bikesharing.

01. 05. 2019

Již počtvrté proběhne v Ostravě soutěž Do školy na kole, kterou pro magistrát města organizuje cyklokoordinátor. Soutěží se ve dvou kategoriích, na vzdálenost dojíždění a na pravidelnost. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet 26 účastníků z osmi ostravských základních škol, kteří budou po celý květen dojíždět do školy a zpět. Podmínkou je správně vybavené kolo, přilba, výstražná vesta (žáci obdrží bezplatně od ostravského Aktivu BESIP) a v případě soutěže na vzdálenost dojíždění též tachometr nebo mobilní aplikace. Vyhodnocení proběhne tradičně v polovině června na Nové radnici, kdy všichni soutěžící od magistrátu obdrží drobné odměny a vítězné školy příspěvek na nákup cykloboxu, který umožní snazší dojíždění.

V provozu již jsou oba systémy bikesharingu, Rekola (provozující sdílení kol převážně v centru města na vlastní komerční riziko) a Nextbike (na základě objednávky města, kromě centra mj. též v Porubě, Mariánských Horách, Ostravě-jihu, Hošťálkovicích, Vítkovicích a Slezské Ostravě). Na růžová kola byli obyvatelé a návštěvníci města už loni zvyklí, letos se nabídka rozšířila o modrá kola. Firma Nextbike sdělila, že již cca 14 dní po zahájení provozu registruje asi 6 tisíc aktivních účastníků. Z počtu výpůjček jde cca 20 % nad bezplatných 15 minut, tj. lidé používají kola i na delší trasy. Bohužel stále se v ulicích objevují případy nežádoucí jízdy po chodnících a bohužel někde též vandalizmus, který provozovatel řeší s městskou policií. Město připravuje informační kampaň pro cyklisty, která se zaměří na správné používání kola a respektování dopravních předpisů.

Zdroj: Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostrava

Foto: cykloboxy u školy v Radvanicích
Autor: archiv města Ostravy


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality