CYKLOSTEZKY A PODOBNÉ „CYKLOKOMUNIKACE"

Stezky jsou základním segregačním opatřením cyklistické dopravy. Hlavním požadavkem je minimalizace kontaktu s automobilovou dopravou. Se zvyšujícím se počtem příčných vazeb, křížení a zařízení umístěného podél stezky se však vhodnost použití stezek jako bezpečného opatření snižuje a je třeba zvážit i jiné varianty řešení.

Weby a literatura

 Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“: Opatření 2.1.2. CYKLOSTEZKY

Příklady dobré praxe:
Ke stažení