2017 Smart Cities Index - EasyPark

20. 03. 2018

Opatření na podporu městské mobility je celá řada, ale zdá se, že v Česku jsou nyní nejatraktivnější opatření spojené s tzv. SmartCities. Proto tomuto tématu je věnována dnešní novinka, která představuje webový portál EasyPark a 2017 Smart Cities Index.

Ambicí EasyPark je vytvořit životaschopnější města pro naši budoucnost. Nezáleží na tom, jestli jste konzervativec nebo liberál, student nebo profesionál ve svém oboru, chytré město usnadňuje život nás všech. Tuto studii jsme neprovedli jen proto, abychom vyzdvihli města, která stojí v čele pomyslného žebříčku inteligentního rozvoje měst, ale také abychom se učili od těch měst, která v současnosti akcelerují své úsilí usnadnit pomocí digitalizace život svým občanům.

Na samém začátku studie jsme se podrobně podívali na faktory, které definují tzv. chytré město. Jak jsme zjistili, chytré město by v první řadě mělo být digitalizovaným městem – s technologií 4G, řadou Wi-Fi hotspotů a hojným využitím chytrých mobilů. Doprava a mobilita by měly být vědomé, s možností chytrého parkování, dopravními senzory a aplikacemi pro car-sharingové systémy. Chytré město je udržitelné, s důrazem na čistou energii a s plánem pro ochranu životního prostředí. Kromě toho umožňuje bezproblémový online přístup k službám veřejné správy a vykazuje vysokou míru občanské angažovanosti.

Poté jsme s ohledem na výše uvedené faktory analyzovali více než 500 měst z celého světa a vytvořili jsme žebříček stovky nejlepších, abychom určili finální index chytrého města (Smart City Index). Studii jsme uzavřeli otázkou pro 20 000 novinářů, zabývajících se technologiemi a urbanismem, a zeptali jsme se jich na jejich názor na to, jak se města, v nichž oni sami žili, pohybují po křivce digitalizace.

„Big Data změnila tvář světa, jak jsme ho doposud znali, protože nám umožňují vyvíjet lepší řešení problémů reálného světa. Bez lepších řešení by celosvětová urbanizace vedla k problémům, jako je dopravní přetíženost, znečištění či nedostatek bydlení – využijeme-li Big Data správně, můžeme s řešením těchto důležitých globálních problémů pomoci. My se zaměřujeme na mobilitu a pomáháme redukovat stopu, kterou zanechává motorová doprava. Zároveň vytváříme příznivější podmínky pro řidiče,“ říká Mauritz Börjeson, výkonný ředitel EasyPark Group. „Každé město v tomto indexu si zaslouží ocenění za své úsilí. Výsledky sice ukazují města, která jsou daleko vpředu před ostatními, ale zaměřují naši pozornost i tam, kde vynakládají obdivuhodné úsilí a na svou chytrou budoucnost se teprve těší.“

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

https://easyparkgroup.com/smart-cities-index/


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality