Znáte Vizi Nula?

01. 10. 2017

Vize Nula představuje zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu…

Švédská Vize nula byla poprvé představena v roce 1995. Od samého počátku bylo zřejmé, že se jedná o zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu. Její tvůrci zdůrazňují, že silniční dopravu je třeba považovat za provázaný systém, v jehož rámci musí na sebe vzájemně působit jeho základní prvky (tj. silnice, vozidla a ovšem i účastníci silničního provozu) způsobem zajišťujícím potřebnou míru bezpečnosti.

Podstatným způsobem je pozměněn tradiční způsob pohledu na odpovědnost za bezpečnost silničního provozu. Ti, kdo navrhují dopravně bezpečnostní systém a jeho jednotlivé prvky, nesou hlavní odpovědnost za úroveň dosahovaného stupně bezpečnosti silničního provozu – jedná se o výrobce vozidel, dopravce, správce komunikací, politiky, zákonodárce, příslušné zaměstnance veřejného sektoru, policii. Odpovědností každého jednotlivce pak je podřídit se příslušným závazným regulím. V souhrnu se jedná o přístup diametrálně odlišný od tradičního pojetí, kdy je nehoda považována za následek individuálního selhání účastníka silničního provozu. Dopravní nehody tak nejsou důsledkem individuálního pochybení, ale naopak selháním celého systému.

Založeno na etice

Nosným stanoviskem Vize Nula je, že není přípustné, aby byl někdo usmrcen či vážně zraněn v souvislosti se silniční dopravou. Jedinou akceptovatelnou číslicí charakterizující počet usmrcených či vážně zraněných je NULA. Společnost není ochotna akceptovat smrtelné úrazy např. na pracovištích, v letectví či na železnicích – proč by pak silniční doprava měla být výjimkou?

Více se dozvíte na webovém portále -http://www.vizenula.cz/

Aktuality