Proč by firmy měly podporovat aktivní dopravu?

21. 10. 2019

Aktivní zaměstnanci, to je něco, co se vyplatí jakékoliv firmě. Kromě toho, že jde o jednoduchou a nenákladnou investici, která ve firmě pomůže vytvořit spokojenou atmosféru, aktivní zaměstnanci mají také méně absencí kvůli nemocem. Potřebné informace a podporu, které případná změna ve firmě vyžaduje, bývají matoucí a je složité se k nim dostat.

Tímto tématem se v Česku zabývají tři organizace - spolek Partnerství pro městskou mobilitu, Nadace Partnerství a Automat. Příliš ale spolu nekomunikují. Je na čase to změnit, podobně jako ve Skotsku.

Zde bylo vytvořeno partnerství hned devíti organizací, které na území Skotska pracují v oblasti aktivní a udržitelné dopravy, a společně dali vzniknout internetovému nástroji  Way To Work, který slouží jako pomoc pro zaměstnavatele, jejichž cílem je podpořit zaměstnance v úsilí o přechod k aktivnější a udržitelné dopravě.

Sustrans Scotland je pak sponzorem ocenění Glasgow Business Award v kategorii určené pro zdravé a aktivní pracoviště a z této pozice se snaží ukázat, jak může aktivní pracoviště podpořit vaše podnikání, vaši firmu.

Nový web pomáhá firmám vytvořit podmínky pro aktivní pracoviště - Way to Work: lepší cesta do práce, lépe v práci

Nástroj Way to Work je jeden centrální prostor pro příležitosti týkající se financování, vzdělávání, výchovy, podpory, ocenění, výzev, soutěží a plánování v oblasti aktivní dopravy do práce. Webová stránka zavede zaměstnavatele i zaměstnance k informacím o pěší, cyklistické či veřejné dopravě, o sdílených autech, představuje novinky o aktivní a udržitelné dopravě. Se všemi aktuálními trendy k tématu udržitelné dopravy na jednom místě je pro zaměstnavatele mnohem jednodušší udělat v tomto směru změny, které budou dlouhodobé a pomohou zlepšit zdravotní kondici i celkovou pohodu na pracovišti.

Proč by firmy měly podporovat aktivní dopravu?

Podpora aktivního přístupu ke zdraví je přínosná jak pro zaměstnance, tak samotné firmy.

Podle všech průzkumů aktivnější zaměstnanci rovná se méně absencí, vyšší produktivita práce, nižší fluktuace a lepší morálka.

I malé změny znamenají velký rozdíl. Stačí podpořit zaměstnance v tom, aby místo autem či autobusem jezdili do práce na kole nebo chodili pěšky. Zaměstnanci budou spokojenější a firma ušetří peníze.

Existují akreditace jako Healthy Working Lives nebo Cycle Friendly Employer, které ukazují, že firma se o své zaměstnance stará, a to ve všech aspektech jejich pracovního života.

Díky webu Way to Work můžete dosáhnout pozitivních a dlouhodobých změn na vašem pracovišti, demonstrovat společenskou odpovědnost firmy, zlepšit celkovou kondici zaměstnanců, podpořit aktivní a udržitelnou dopravu a zajistit dobrou návratnost vašich investic.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/september/new-site-to-help-businesses-unlock-the-benefits-of-an-active-workplace/

Zveřejněno: 30. 9. 2019

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality