Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky! + Bonus. Dva pohledy z Velké Británie.

22. 05. 2018

Dne 21. 5. 2018 byla zveřejněná tisková zpráva organizace Pražské matky na téma Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky! Jedná se o veli záslužnou věc, ale občas máme pocit, že je v těchto iniciativitách necháváme sami. Stále se nemůžeme ubránit dojmu, že města tento problém moc neřeší a iniciativu nechávají neziskového sektoru. Proto jsme se rozhodli, že pro inspiraci ještě uvedeme další dvě zprávy, které chtějí ukázat, jak se také dá rozšířit pohled na danou problematiku.

Tisková zpráva organizace Pražské matky na téma Kampaň PĚŠKY DO ŠKOLY – děti potřebují zážitky!

Cesta do školy může být dobrodružství, společný zážitek a příležitost k tomu, aby se děti naučily bezpečně pohybovat po ulicích a pečovat o své okolí i životní prostředí. Nepromarněte tyto vzácné momenty a choďte s dětmi do školy pěšky!

Organizace Pražské matky vyzývá školy v hlavním městě, aby se zapojily do kampaně Pěšky do školy. Kampaň si klade za cíl nabídnout dětem i rodičům zážitek ze společné cesty i proměněného prostoru před školou bez aut a zvýšit tak počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. „Rodiče dnes stále někam spěchají, a tak děti všude vozí autem. Dětem přitom prospívá pomalejší tempo a hlavně možnost s rodiči sdílet každodenní radosti i starosti. Čas, který dětem věnujeme, když je doprovázíme do školy, tak prospěje především vzájemným vztahům v rodině. Pokud budeme chodit s dětmi pěšky,můžeme ale také zlepšit veřejný prostor a životní prostředí  měst a v neposlední řadě i své fyzické zdraví," říká Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

 

 Celou tiskovou zprávu naleznete zde: https://bit.ly/2IxDTjD
 

Kontakty:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, 777 813 934
Marie Čiverná, marie.civerna@prazskematky.cz, 775 065 435

Krátká anotace:
Doprava dětí do školy je důvodem jízdy každého čtvrtého auta v ranní špičce.
Více jak 2.000 základných škôl v Británií sa nachází v lokalitě s veľmi znečistěným vzduchem. V Británii roste tlak na zavedení zákazu vozit dětí do školy autem.
Tiskový mluvčí britského ministerstva dopravy (!) totiž řekl: "Jsme povoláni k tomu, abysme z jízdy na kole vytvořili přirozený způsob dopravy pro lidi v každém věku a každého vzdělání a chceme zvýšit počet dětí, které chodí do školy pěšky. Pokud tedy naučíme děti chodit do školy jinak než autem, tak můžeme snížit znečistění vzduchu, nemluvě o zlepšení zdravotního stavu detí. "
Co na to Ministerstvo dopravy ČR?

Zdroj: https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/clean-air-campaigners-call-for-school-run-ban-cut-pollution

Zeptali jsme se tisícovky dětí: Kdo by měl nést největší díl odpovědnosti za snižování hladiny nečistot v ovzduší?

Podle nově zjištěných údajů se víc než dvě pětiny (43 %) dětí, které žijí ve městech, obávají velkého znečištění ovzduší v okolí jejich školy.

Anketa pro YouGov, kterou Sustrans prováděl mezi tisícovkou dětí ve věku 6 – 15 let, se týkala jejich názorů a postoje k problematice znečištěného ovzduší a k opatřením, která by podle nich měla být přijata, aby se situace zlepšila.

Víc než jedno ze tří dotazovaných dětí (38 %) si myslí, že nejlepší způsob, jak snížit míru znečištění, je podporovat děti a mládež v tom, aby jezdily na kole, na koloběžce, nebo chodily pěšky, zatímco dalších 16 % se domnívá, že hlavní roli má spíš snižování počtu cest vykonaných autem.

Průzkum dále zjistil:

  • Počet dětí, které znepokojuje množství nečistot v ovzduší Londýna, se zvyšuje; nyní je jich víc než polovina (53 %).
  • Víc než třetina (34 %) si myslí, že největší díl odpovědnosti za snižování míry znečištění mají politici, zatímco víc než čtvrtina (29 %) přisuzuje největší odpovědnost řidičům aut.
  • 34 % dětí uvedlo, že by častěji jezdily do školy na kole nebo koloběžce, případně chodily pěšky, pokud by jejich vzdálenost z domu do školy byla kratší; pro 12 % dětí by tyto varianty dopravy přicházely v úvahu, pokud by na silnicích bylo méně aut, a 11 % by potřebovalo oddělené cyklostezky.
  • Víc než polovina (57 %) dětí se o znečištěném ovzduší dozvěděla ve škole.

Špatný vzduch je jednou z hlavních příčin environmentální krize a krize veřejného zdraví v dnešní Velké Británii. Děti patří mezi nejzranitelnější osoby a víc než 2000 základních a mateřských škol se nachází v blízkosti silnice s vysokou hladinou škodlivých emisí.

Sustrans vyzývá britskou vládu i místní zastupitelstva, aby investovaly do rozvoje cyklistické a pěší infrastruktury, stejně jako do přípravy dalších vzdělávacích programů a praktických tréninků, které umožní mladým lidem dopravovat se každý den do školy aktivním způsobem.

Generální ředitel Sustrans Xavier Brice říká: „Jsme přímo uprostřed krize týkající se kvality ovzduší. Tento průzkum vůbec poprvé ukázal, že si děti všímají problémů s kvalitou ovzduší a že je to znepokojuje. Chtěli jsme slyšet, jaký na to mají názor, protože právě děti reagují na negativní vlivy nečistot v ovzduší nejcitlivěji. Může to ohrozit vývoj jejich mozku, plic, nebo způsobit onemocnění astmatem, pokud špatný vzduch dýchají v raném věku delší dobu.

 „Chceme-li zlepšit kvalitu ovzduší v okolí škol a ochránit budoucí generace, musíme udělat víc. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je omezit každodenní jízdy autem a nechat děti, aby do školy jezdily na kole, koloběžce, nebo chodily pěšky.

Britská vláda musí ukázat, že její vedení je efektivní a že je schopna zajistit finance, které místní samospráva potřebuje na kvalitní infrastrukturu pro chodce a cyklisty. Jen tak může každé dítě chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole a cítit se bezpečně. Pokud nezvládneme zasáhnout proti trvalému zvyšování hladiny nečistot v ovzduší, projeví se to negativně na zdraví našich dětí.“

Průzkum byl zveřejněn při zahájení největší školní soutěže ve Velké Británii Big Pedal 2018, která se konala mezi 23. dubnem a 4. květnem. Jejím cílem je motivovat žáky a studenty k aktivní dopravě do škol. Letos jsme v rámci akce, kterou každoročně pořádá Sustrans, viděli na kolech a koloběžkách víc než půl milionu mladých lidí.

Cyklista Mark Beaumont, který je světovým rekordmanem, při dnešním zahájení soutěže Big Pedal v jedné ze základních škol v britském Manchesteru řekl: „Musíme hlasitěji informovat o tom, jaké výhody má aktivní doprava na kratší vzdálenosti, aby se nám podařilo motivovat víc lidí. Chceme, aby děti a rodiče jezdili do školy na kole nebo na koloběžce nebo chodili pěšky. Počet aut v okolí škol má významnou roli pro kvalitu vzduchu, který dýcháme, i na intenzitu dopravních zácp v ulicích měst. Akce jako Big Pedal ukazují dětem, rodičům i učitelům, že aktivní doprava do školy nemusí být nic složitého.“

Jak dodává Alison Cooková z britské nadace Lung Foundation: „Nečistoty v ovzduší ohrožují zdraví každého z nás, ale děti patří mezi nejohroženější, protože jejich plíce se stále vyvíjejí. Dětství je čas, kdy si máte hrát a učit se, ne se bát. Je smutné, když vidíme, kolik dětí je znepokojeno kvalitou vzduchu, který musí dýchat. Pokud chce vláda pomoci snížit množství emisí v ovzduší, musí jako součást komplexního zákona o čistotě ovzduší (Clean Air Act) zajistit pobídky pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.“

Další informace, fotografie a rozhovory i úplnou verzi průzkumu YouGov poskytneme na kontaktech:

Anna Galandzijová, Senior Press Officer v Sustrans, anna.galandzij@sustrans.org.uk, 07557 915648
Liv Denneová, Press and Media Officer v Sustrans, liv.denne@sustrans.org.uk, 07768 035318.

 

O průzkumu

Veškeré údaje, pokud není uvedeno jinak, pocházejí od organizace YouGov Plc. Průzkum probíhal mezi 1185 dětmi. Práce v terénu probíhala od 23. do 27. března 2018. Průzkum byl veden online.

Ještě předtím, než byly děti dotázány, zda v nich kvalita ovzduší v okolí jejich školy vzbuzuje obavy, dostaly všechny krátký popis toho, co to vlastně znečištěné ovzduší je: „O znečištěném ovzduší mluvíme tehdy, když se plyny, prach, kouř a drobné částice dostanou do atmosféry takovým způsobem, že výsledný vzduch je škodlivý pro zdraví člověka, zvířat i rostlin. Míra znečištění se v různých oblastech liší.“

Další závěry z průzkumu YouGov:

  • 68 % dětí bydlí do vzdálenosti 3 km od školy
  • Počet dětí, které do školy jezdí na kole, je v Británii stále nízký. Současné podíly dopravy do škol jsou 3 % jízdní kolo, 1 % koloběžka a 47 % chůze
  • Téměř třetinu (32 %) dětí vozí rodiče do školy autem denně, aniž by někdy zkusili jet na kole nebo jít pěšky; dalších 14 % jezdí autobusem.

Jak upozorňuje nedávný průzkum na britském portálu Sports Medicine, zákaz vjezdu osobních aut na komunikace, které vedou ke školám, by mohl zvýšit podíl cyklistů a chodců mezi školními dětmi, a také výši investic do infrastruktury pro cyklisty a chodce. Podrobnosti o průzkumu na  http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/03/09/bjsports-2017-098933

Zdroje

[i] Annual report of the Chief Medical Officer 2017: Health impacts of all pollution – what do we know?, 2018

[ii] Joint investigation by Guardian and Greenpeace reveals, 2017

https://www.sustrans.org.uk/news/over-two-fifths-uk-children-worried-about-air-pollution-near-their-school


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Děti (Občan, tag38)

Aktuality