ROZPOČET

Strategický plán musí být vždy spojen s akčním plánem, tedy i s rozpočtem.
Základní otázky jsou:

 • Kolik procent z rozpočtu města jde na dopravu a mobilitu?
 • Nakolik se občané spolupodílí na rozpočtu, tzv. participační rozpočet.
 • Nakolik město využívá státních a evropských fondů?
 • Má město svůj Fond mobility?

Zajistit spolehlivé a stabilní finanční zázemí pro realizaci plánu po celé období. Dotace z externích zdrojů - národních i evropských - jsou časově omezené, vázané na podaný projekt a vypsanou vhodnou grantovou výzvu. Je proto třeba pečlivě promyslet i časový plán financování plánovaných opatření s ohledem na harmonogram příslušných grantových výzev.

informace k financím a českým fondům jsou k dispozici v záložce SOUVISLOSTI - FINANCE.

Možné zdroje financování shrnuje následující informace:

1) Veřejný sektor:

 • Místní, krajské a národní rozpočty
 • Dotace EU
 • Dotační a grantové programy

»» Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
»» Příslušných ministerstev (především ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj)
»» Kraje

2) Příjmy z aktivit a služeb města:

 • Výnosy z prodeje jízdenek MHD
 • Výnosy z parkovacích poplatků
 • Výnosy z pokut za přestupky
 • Příjmy z reklamy


3) Soukromý sektor (developeři, průmysl, podniky):
-- Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
-- Dotace a dary soukromých firem (Nadace firem jako ČEZ, automobilky
či banky; celonárodně působící etablované nadace (např. Nadace
Partnerství, Nadace VIA atd.); regionální nadace)
-- Sponzoring.


4) Příklady zatím známe jen ze zahraničí.

Městská rada v Lisabonu např. vytvoří fond městské mobility v hodnotě 15 milionů eur, který bude sloužit na financování městských komunikací.

Lisabonský radní zodpovědný za finance, João Paulo Saraiva, tuto zprávu oznámil minulý týden při prezentaci rozpočtu hlavního města Portugalska na rok 2017. Tento nově zřízený fond městské mobility bude řídit společnost Carris, která provozuje veřejnou dopravu v Lisabonu.

Město má v plánu získat do fondu peníze z příjmu z pokut, parkovacích poplatků a silničních daní.

Saraiva podotkl, že město převezme odpovědnost za veškeré řízení dopravy v Lisabonu. V současné době za ni zodpovídají portugalské státní policejní síly. Podle nových návrhů budou státní policejní síly zasahovat pouze v případě nehody.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/lisbon-create-urban-mobility-fund-portugal.


INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020
08. 07. 2019 | Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil podmínky pro poskytování příspěvků v programech "cyklostezky", "křížení komunikací" a "zvyšování bezpečnosti". Základní informace – „Cyklostezky“ Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Fond mobility – příklad z Amsterdamu

Fond mobility – příklad z Amsterdamu
01. 01. 2018 | Až skončí evropské dotace, bude velmi obtížné financovat rozvoj města, alespoň to dokládají menší města v západní Evropě. Proto je pro každou obec v ČR či SR nutné zavést efektivní finanční nástroj, fond mobility, který spravedlivě pojme investice do všech druhů dopravy. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Města mohou svobodně rozhodovat... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Zahraniční města (Role města, tag8)

Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu

Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu
13. 12. 2017 | Možnosti financování ze zdrojů EU jsou poměrně různorodé. Na tomto místě chceme přehledně uvést a vysvětlit všechny klíčové finanční zdroje EU pro oblast udržitelné mobility: Under the EU Cohesion Policy: European Structural and Investment Funds JASPERS INTERREG URBACT III Innovative actions in sustainable urban development Under the European Investment Bank: Loans... číst dále
Štítky: Rozpočet (Role města, tag3), Finance (Mezioborového plánování, tag20)