Velo-city, 4. den: Governance a cyklistická doprava

04. 07. 2018

Vracíme se ještě k červnové konferenci Velo-city, která proběhla v Brazilii. Tentokrát chceme se dotknout otázky, jak dostat politickou podporu do vládní politiky. To byla klíčová otázka, kterou řešili účastníci semináře o governanci se zaměřením na národní cyklistické strategie, národní rámce plánů udržitelné městské mobility a metodu „úplné ulice“ v Brazílii. V českým podmínkách jsme na tom zatím relativně dobře. Máme vlastní národní strategii cyklistické dopravy, máme jmenovaného národního cyklokoordinátora, investujeme do výstavby cyklostezek. Ale je třeba se dívat dále.

Robert Pressl z rakouského výzkumného centra FGM Amor se na problematiku podíval z širšího úhlu pohledu – jak státy EU podporují národní rámce pro plány udržitelné městské mobility (PUMM). Francii, belgické Flandry a španělské Katalánsko můžeme podle zjištění centra považovat za průkopníky. Klíčová opatření, která zajišťují úspěšnost PUMM, jsou nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, přerozdělení veřejného prostoru a (částečné) využití příjmů z parkování v projektech zaměřených na udržitelnou mobilitu. Jako zvlášť úspěšné příklady měst Pressl uvedl rakouské Gratz a Vídeň a belgický Ghent.

Paula Santosová z brazilského Institutu světových zdrojů informovala o úsilí věnovaném filozofii „úplné ulice“ a jejím pronikání do plánů rozvoje brazilských měst. Růst a rozvoj měst v Brazílii se shoduje s nástupem automobilového věku, proto je značně obtížné tento trend zvrátit. Prostřednictvím vzdělávacích programů a aktivního zapojování měst, finančních agentur, vysokých škol, organizací občanské společnosti i samotných obyvatel se však tento nadějný koncept pomalu zvedá ze země. „Stále je to však jen kapka v moři“, uzavřela svou prezentaci Paula Santosová.

Je potěšující, že právě touto cestou chce jít i Česká republika. Budoucí národní cyklostrategie by měla vycházet z evropského projektu Partnerstsví pro městskou mobilitu, který je postaven právě na těchto pilířech.

Vycházelo se z tohoto zdroje: https://ecf.com/news-and-events/news/velo-city-day-4-cycling-governance


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality