Strategická partnerství při tvorbě nové Dopravní politiky ČR

28. 10. 2019

Ministerstvo dopravy ČR bude aktualizovat novou Dopravní politiku ČR. Na ni bude navazovat nová vládní koncepce městské aktivní mobility. Ja důležité, aby se do přípravy obou dokumentů zapojilo, pokud možno co nejvíce partnerů, aby se z nich nestal nakonec jen další nástroj podpory automobilové dopravy.

Ačkoliv dnes je slovo "politika" je hodně zdiskretizované, tak se zapomíná na to, že politika ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není spojená s aktéry, ale s tématy (např. sociální politika, vzdělávací politika, rozvojová politika atd.). Nositelem politiky (ve významu policy) nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv. Buďme tedy spolunositeli těchto politik.

Vzorem nám může být Skotsko a spolupráce osmi místních sdružení. V tomto kontextu vychází další novinka.

Skotské organizace podporující pěší a cyklistickou dopravu vyzývají k zastavení výstavby nových silnic.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/october/walking-and-cycling-charities-call-for-an-end-to-road-building/

Datum zveřejnění: 22. 10. 2019

Osm organizací, které usilují o podporu pěší a cyklistické dopravy, vyzývá k uvolnění většího prostoru v ulicích pro cyklisty a chodce. Výzva těchto organizací je součástí společné reakce v rámci připomínek k Národní dopravní strategii.

Reakce obsahuje šest bodů a klade důraz na skutečnost, že podpora pěší a cyklistické dopravy spolu s rozvojem finančně dostupné a dosažitelné veřejné dopravy jsou nejlepšími způsoby, jak dosáhnout splnění prioritních cílů, jež si Skotsko v oblasti dopravy stanovilo.

Součástí reakce je i výzva k zastavení dalších vládních investic do budování nových dálnic. Tento krok by pomohl podpořit prioritní postavení udržitelných způsobů dopravy a přispět k snižování emisí uhlíku a zvyšování zdravotní kondice a celkové životní pohody v této zemi.

Kromě toho organizace žádají o následující:

  • Odebrat část prostoru určený pro provoz osobní motorové dopravy a využít ji pro infrastrukturu pro chodce a cyklisty
  • Realizovat cenově dostupnou a integrovanou veřejnou dopravu.
  • Začlenění infrastruktury pro aktivní dopravu již do prvních plánů na výstavbu všech nových developerských projektů, ať už jde o rezidenční, obchodní nebo komerční projekty.
  • Podpora programů zaměřených na změny chování obyvatel směrem k aktivním a udržitelným způsobům dopravy.
  • Zlepšit dostupnost jízdních kol.

K prohlášení se vyjádřil i náměstek generálního ředitele Sustrans John Lauder: „Nová Národní dopravní strategie se hodně posunula kupředu. Způsob, jakým se přepravujeme a cestujeme, je pro náš život dost zásadní, takže nás především těší, že se strategie zaměřuje na vliv dopravy na naše zdraví a životní pohodu.

Víme, že s využitím potenciálu pěší, cyklistické a veřejné dopravy můžeme nejsnáze dosáhnout splnění cílů nové strategie. Zaměření na těchto šest prioritních bodů by mělo vést k úspěchu.

Součástí úspěšné cesty je i ukončení výstavby extrémně nákladných projektů výstavby dálnic a lepší využití těchto financí na rozvoj udržitelných a zdravějších dopravních alternativ.

Clara Walkerová je výkonnou ředitelkou Forth Environment Link: „V naší organizaci jsme přesvědčeni, že posílení národních cílů v oblasti pěší a cyklistické dopravy nebude prospěšné jen pro životní prostředí, ale i pro celkové zdraví veřejnosti.

Podaří-li se navýšit financování a počet příležitostí pro všechny chodce a cyklisty, a současně zvýšit kvalitu sítě veřejné dopravy, pomůže to veřejnosti v oblasti dopravy dělat informovaná rozhodnutí.

Těší nás, že Národní dopravní strategie hledá způsoby, jak posílit integrovanou dopravu. Především pro ty z nás, kdo žijí ve venkovských oblastech, kde jsou náklady na veřejnou dopravu dost vysoké, se tak rýsují reálné možnosti multimodální dopravy, které umožní nechat auto doma.“

Vedoucí administrativy organizace Paths for All Ian Findlay říká: „Vítám celkovou vizi Národní dopravní strategie o „zajištění zdravějšího, spravedlivějšího a prosperujícího Skotska“, a domnívám se, že pokud se podaří dosáhnout stanovených ambiciózních cílů a politických strategií, tato vize se stane realitou.

Základem však je, že tohle jsou víc než jen moudrá slova v kvalitně vypracované strategii.

Odhodlat se a začít brát dopravní hierarchie vážně takovou, jaká je, to bude skutečně transformační proces, který však vyžaduje odvážné vedení a kulturní změny na všech úrovních, změny ve způsobu, jakým o tématu dopravy ve Skotsku přemýšlíme, jak plánujeme, jak realizujeme a investujeme.“


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality