Náměty pro národní konferenci Akademie městské mobility - 2019

07. 02. 2019

Neznáme ani místo, ani termín, kde proběhne další konference Akademie městské mobility. Ta poslední proběhla v Třebíči (4. - 5. 10. 2018). Nicméně už nyní hledáme podněty a náměty. A máme jednu skvělou inspiraci ze Skotska. Pokud si místo skotského kontextu dosadíme ten český, tak ústřední myšlenku máme.  Ano, mnozí odborníci na městskou mobilitu mohou namítnout, že městská mobilita se nerovná aktivní mobilita, ale copak právě tato nebývá přehlížena třeba na úkor dalších parkovacích míst. Ulice a veřejný prostor je jen jeden. Záleží jen na na nás, jak jej budeme chtít využít.

Námět. Aktualita z webu SUSTRANS: Den za zvyšování norem v oblasti pěší a cyklistické dopravy ve Skotsku.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/news/raising-standards-walking-and-cycling-scotland

Den za vyšší standardy je skvělou příležitostí k prozkoumání otázek souvisejících s aktivní mobilitou.

K naslouchání odborníkům ze všech oblastí průmyslu, ze Sustrans i dalších národních i mezinárodních organizací.

Jsme si vědomi toho, jak důležité je vzájemně propojovat partnery z celé země, aby mohli sdílet svoje poznatky a příklady dobré praxe, a ani tento rok nebyl výjimkou.

Tento den může díky inspirativním přednášejícím a interaktivním workshopům být motivací a povzbuzením pro všechny, s kým spolupracujeme, aby usilovali o zajištění a rozšíření cyklistické infrastruktury a přemýšleli o tom, jak využít naše ulice ve prospěch člověka.

Dostupnost pro všechny

Lee Craigieová se na zahájení dne poprvé oficiálně představila v roli Komisařky pro aktivní Skotsko. Její zkušenosti závodní a vytrvalostní cyklistky jsou dobře známé, ona se však ve svém zahajovacím proslovu zaměřila spíš na osobní stránku života a promluvila o svém dětství, o tom, jak vyrůstala na předměstí Glasgow, i o tom, co ji přimělo věnovat se podpoře aktivní mobility pro další generace.

„Když mi poprvé tu práci nabídli, nebyla jsem si úplně jistá, jestli to chci dělat… Ráda jezdím na své dlouhatánské cyklovýlety, líbí se mi být volná, jsem prostě nomád. Pak jsem se ale musela sama sebe zeptat ‚čeho si opravdu cením, co má pro mě v životě největší hodnotu? Až budu ležet na smrtelné posteli, ohlédnu se zpět a pomyslím si ‚jo, cením si toho, že jsem zvládla tu extra náročnou trasu sama na kole‘, nebo spíš ‚něco jsem změnila, podařilo se mi skutečně pomoct lidem změnit to, čeho si ceníme jako společnost?‘“

Na akci všechny přítomné přivítal i Matt MacDonald, který v Sustrans zastává pozici vedoucího pro realizaci projektů a infrastruktury. Promluvil o významu spolupráce i stanovení plánů pro zahájení změn v zájmu efektivnějšího využití infrastrukturních fondů Sustrans.

Městská demokracie

Hlavním přednášejícím byl dánský urbanista Mikael Colville-Anderson z Copenhagenize se svou plamennou prezentací o tom, co je možné, když se města rozhodnou pro změnu. Podrobně vyložil myšlenku městské demokracie, kde pěší a cyklistická doprava jsou nejefektivnější způsoby pohybu v městském prostoru.

Například v Kodani se jízda na kole stala nejrychlejším způsobem přepravy z bodu A do bodu B. Hlavními motivačními faktory jsou pohodlí a rychlost, zdravější životní styl spolu s menším znečištěním životního prostředí jsou „jen“ skvělé vedlejší produkty. Ekonomické přínosy díky úsporám cestovní doby a úsporám ve zdravotnictví představují silné ekonomické argumenty, které mohou přesvědčit i velké skeptiky. Takový model je aplikován v několika evropských, ruských, severoamerických i jihoamerických městech.

„Jízdní kolo je mocným symbolem, je ale i nejdůležitějším nástrojem pro lepší města a lepší životy.“

Zapojení veřejnosti

Dopravní konzultant Jon Little se podrobně zabýval projektem Užij si Waltham Forest (neboli Mini-Holandsko), zaměřeným na proměnu jedné londýnské čtvrti. Zdůraznil překážky spojené s proměnou a obrovský význam zapojení veřejnosti. Výsledky jsou však ohromující, podle navazujících studií mají místní obyvatelé šanci žít v průměru o sedm měsíců déle než před transformací čtvrti.

„Je to celé o radosti z místa, kde člověk bydlí, kde žije, a nemůžete si prostě užívat život tam, kde denně projedou 4000 aut.“

Zdravé ulice

Odbornice v oblasti veřejného zdraví a dopravy Lucy Saundersová se zeptala, zda prostředí v ulicích měst dokáže naplnit naše základní potřeby. Nastínila deset indikátorů zdravé ulice.

„Pokud navrhujete koncepci ulice, která má fungovat pro lidi, pak to je ulice, která funguje ve prospěch jejich zdraví.“

A pokud bychom měli uvést nějaké hlavní téma, které se dostávalo do popředí během celé akce, pak to, že lidé a komunity by měli být na prvním místě. Dominantní postavení motorových vozidel vychází ze zastaralého modelu, o kterém dobře víme, že nedává smysl ani z hlediska lidského zdraví, ani z hlediska environmentálního nebo ekonomického.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality