Na školách ví, že chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity

04. 06. 2019

V rámci programu CityChangers proběhly na školách zatím čtyři semináře. V Kroměříži, Tišnově, Zábřehu a poslední dnes v Havlíčkově Brodě. Všechny měly jedno společné. Požádali jsme žáky o pomoc s podporou rozvoje aktivní mobillity. Ačkoliv to zní nepravděpodobně, věříme jim, že dokáži přetlumočit naší společnosti, že chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji naší fyzické aktivity, že je možné se inspirovat řady dobrými zkušenostmi z domova i ze zahraničí, třeba z Rakouska.

Byla přislíbena spolupráce. Výsledky snad už představíme na podzim. A zítra se snad přidá další škola, tentokrát ze Ždáru nad Sázavou.

Zatím máme k dispozici jen zprávu z Velké Británie. Je super, je pravdivá, je k zamyšlení, ale pořád je to jen zpráva ze zahraničí. Byť je přeložená, mnozí ji stejně nebudou plně rozumět.

Článek: chůze a jízda na kole jsou klíčem k rozvoji fyzické aktivity.

Chůze a jízda na kole, pokud slouží jako doprava pro každý den, mohou významně ovlivnit míru aktivity jedince i celé populace. Ať už jdeme pěšky do školy nebo jedeme na kole do práce, aktivní doprava nabízí pohodlný, dostupný a cenově nenáročný způsob, jak se víc hýbat. Pro každého, kdo dnes jako většina žije hekticky a neví, kam dřív, je to jedna z mála příležitostí vytvořit si pravidelný pohybový rituál.

Organizace Sport England pověřila Sustrans, aby ve spolupráci s dalšími odborníky upozornil na velký potenciál aktivních způsobů dopravy. Sport England chce využít pěší a cyklistickou dopravu k rozvoji své vize o aktivnějším národě.

Silné argumenty pro investice do aktivní dopravy

Zpráva předkládá jasné a definitivní argumenty ve prospěch investování do aktivní dopravy jako podpory rozvoje fyzické aktivity obyvatel. Náš nezávislý výzkumný tým prozkoumal ty nejlepší příklady a našel celou řadu účinných opatření, jejichž výsledkem je vyšší podíl cyklistické a pěší dopravy. Nejdůležitějším faktorem se ukázal být integrovaný přístup napříč celou lokalitou.

Kritéria pro zařazení splnilo 84 studií, které byly rozděleny do skupin podle několika intervenčních typologií:

  • Opatření, která se týkají celého území obce/města – úpravy infrastruktury pro chodce a cyklisty, např. cyklopruhy, aktivizační programy pro veřejnost, např. cyklistický trénink.
  • Výstavba nových nebo opravy/úpravy na stávajících dopravních komunikacích.
  • Sociální marketing včetně marketingu infrastruktury.
  • Opatření cílená na pracoviště či jiné instituce/organizace.
  • Interpersonální aktivity.
  • Programy pro školy.

Závěry

Na základě provedené revize lze dospět k závěru, že existují silné důkazy o pozitivním dopadu opatření zaměřených na podporu rozvoje aktivní dopravy. Tato podpora pak následně zvyšuje míru fyzické aktivity. Důkazy byly nejsilnější (pokud jde o objem a pevnost opatření) v případě opatření, která se týkala území celého města.

Z celkového počtu 84 jich víc dvě třetiny (61) prokázaly, že realizovaná opatření vedou ke zvýšení podílu aktivní dopravy. Většina zbývajících studií neukazovala na žádné výrazné změny, případně šlo o výsledky napříč několika indikátory. Velmi malý počet studií vykazoval pokles v aktivní dopravě.

Všechny srovnatelné studie, které se zaměřily na některé z opatření týkajících se celého území města/obce, ukázaly stejné výsledky – realizované opatření přispělo ke zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy. Získané důkazy ukazují změny na úrovni celé populace v obci, hodnocení však nerozlišuje mezi jednotlivými skupinami obyvatel.

Tato revize našla důkazy i o pozitivním dopadu takových opatření, která jsou víc lokálního charakteru, tedy týkají se menšího území než celého města. Opatření zaměřená na výstavbu nebo úpravy na místních komunikacích přispívají k zvýšení podílu cyklistické a pěší dopravy ve většině případů.

Doporučení

Zpráva poskytuje jednoznačnou informaci o obrovském potenciálu aktivní dopravy. Abychom ho dokázali naplno využít, je nezbytné se spojit s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují, a pozorně jim naslouchat. Jen tak lze zjistit maximum o celkovém kontextu místa, o problémech a překážkách v dopravě i o tom, jak aktivní doprava může místním lidem sloužit. Zpráva rovněž obsahuje doporučení k efektivnějším investicím i spolupráci v oblasti aktivní dopravy. Jde o důležitou připomínku toho, jak významná je další výzkumná a evaluační činnost pro co nejlepší výsledky realizace.

Závěrečné poselství je jasné: chceme-li aktivnější populaci, musíme k tomu využít aktivní dopravu. Tato revize je důležitým krokem k naplnění tohoto cíle.

Ze studie vyplývá celá řada doporučení. Při rozhodování o investicích do aktivní dopravy by měla být upřednostněna následující opatření: opatření, která se týkající celého systému; vhodné kombinace opatření, které daná lokalita potřebuje a které zde budou mít žádoucí výsledky; motivování místních organizací k propagaci a podpoře aktivní dopravy; zajištění dlouhodobých a konzistentních zdrojů financování; umožnění takového financování, které čerpá z rozsáhlé mezioborové podpory.

Sustrans by chtěl společně se svými projektovými partnery poděkovat organizaci Sport England, našemu poradnímu panelu expertů i všem účastníkům našeho teoreticko-praktického workshopu. Všichni partneři a spolupracovníci jsou uvedeni ve zprávě.

Celá zpráva zde

Autor Dr Andy Cope, 30. 5. 2019

https://www.sustrans.org.uk/blog/walking-and-cycling-key-boosting-physical-activity-levels

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality