HYBNOST

Hybnost (mobilita) je průměrný počet cest na jednoho obyvatele města, které jsou nutné k uspokojení jeho potřeb v běžném dni.

Příklad: Průměrný Zlíňan vykoná 2,47 cesty/den. Celková hybnost všech 75 171 obyvatel je asi 186 tisíc cest/den.
Na Západě připadá na jednoho obyvatele 3,5 cesty/den, lidé se tam ve volnu více věnují zájmovým a rekreačním aktivitám. Předpokládáme, že s rostoucí životní úrovní poroste i hybnost obyvatel českých měst.